Show simple item record

dc.contributor.authorPrzybyło-Szlachta, Justynapl_PL
dc.date.accessioned2020-10-25T13:37:43Z
dc.date.available2020-10-25T13:37:43Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationAnnales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 177, Studia Sociologica 7 vol. 1 (2015), s. [115]-122pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/9028
dc.descriptionDokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych".pl_PL
dc.description.abstractW swoim artykule zajmuję się tematem psychospołecznych uwarunkowań otyłości oraz zaburzeń związanych z odżywianiem i niewłaściwym obrazem siebie. Problemy te dotykają coraz większej liczby osób na świecie, zwłaszcza w krajach cywilizacji zachodniej. Podkreślam społeczno-kulturowe podłoże tych zaburzeń, zwłaszcza rolę środowiska społecznego oraz mediów, kreujących obowiązujące ideały piękna. Ideały te są nieosiągalne dla większości osób, zwłaszcza jeżeli chodzi o niską wagę i szczupłą sylwetkę u kobiet oraz umięśnione ciało u mężczyzn. Budzi to frustrację i bezsilność, powoduje obniżenie samooceny i spadek zadowolenia z życia, dodatkowo może prowadzić do rozwoju wyżej wspomnianych zaburzeń.pl_PL
dc.description.abstractIn my article I am dealing with problem of psychosocial determinants of obesity, anorexia and muscle dysmorphy. These disorders affect more and more people in the world, especially in countries of Western civilization. I emphasize the socio-cultural background of these disorders, especially the role of the social environment and media. The ideal of beauty advertised by the media is unattainable for most people. In this context it becomes extremely important for women to have low weight and for men to achieve muscular figure. This unattainable ideal arouses frustration and powerlessness in many people, resulting in low selfesteem and a decrease in life satisfaction, and in addition it leads to the development of the aforementioned disorders.en_EN
dc.description.sponsorshipDokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych".pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectotyłośćpl_PL
dc.subjectobraz siebiepl_PL
dc.subjectanoreksjapl_PL
dc.subjectdysmorfiapl_PL
dc.subjectobesityen_EN
dc.subjectself-imageen_EN
dc.subjectanorexiaen_EN
dc.subjectdysmorphyen_EN
dc.titlePsychospołeczne uwarunkowania i konsekwencje otyłości i zaburzeń obrazu siebiepl_PL
dc.title.alternativePsychosocial determinants and consequences of obesity and self-image disordersen_EN
dc.typeArticlepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record