Now showing items 1-1 of 1

    • Dekonstrukcja 

      Stachurska-Barańska, Małgorzata (2019-01-11)
      W literaturze termin dekonstrukcja kojarzony jest przede wszystkim z osobą francuskiego filozofa Jacques’a Derridy, który wprowadził to pojęcie pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku. Tematem tej pracy nie jest analiza ...