Now showing items 1-2 of 2

  • Działania szkół i nauczycieli na rzecz poprawy jakości procesu kształcenia. Intencje i rzeczywistość 

   Włodarczyk, Ewelina; Ziarko, Andrzej (2017)
   Artykuł stanowi próbę analizy działań podejmowanych przez szkołę i nauczycieli na rzecz poprawy jakości kształcenia w województwie małopolskim. Na podstawie danych uzyskanych przez wizytatorów kuratoriów oświaty w latach ...
  • Szkoła jako organizacja ucząca się? : perspektywa ewaluacji zewnętrznej 

   Potyrała, Katarzyna; Grochowalska, Magdalena; Sajdera, Jolanta; Wnęk-Gozdek, Joanna; Włodarczyk, Ewelina; Ziarko, Andrzej; Czyż, Anna; Gałuszka, Izabella; Szkolak-Stępień, Anna; Vaškevič-Buś, Jovita; Ocetkiewicz, Iwona (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków, 2017)
   Publikacja jest efektem współpracy naukowej między Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie a Kuratorium Oświaty w Krakowie. Przybliża badania ewaluacyjne dotyczące edukacji na różnych poziomach w województwie ...