Now showing items 1-1 of 1

    • Symboliczne znaczenie liczb w polskich tekstach folklorystycznych 

      Warnecka (Głowacka-Warchoł), Małgorzata (2008)
      Rozprawa doktorska pt. "Symboliczne znaczenie liczb w polskich tekstach folklorystycznych" sytuuje się na obszarze folklorystyki, etnologii i kulturoznawstwa. Podejmuje ona problem obecności kategorii liczby oraz jej ...