Now showing items 1-1 of 1

    • System edukacji pielęgniarek - ocena i kierunki przebudowy 

      Lipińska, Maria (1997)
      Oczekiwana zmiana systemu edukacji pielęgniarek jest podyktowana zmieniającymi się potrzebami społeczeństwa powstałymi na skutek transformacji politycznych, ekonomicznych i społecznych. Aby podnieść profesjonalne ...