Show simple item record

dc.contributor.authorBudzowska, Małgorzatapl_PL
dc.date.accessioned2020-12-21T20:43:32Z
dc.date.available2020-12-21T20:43:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationAnnales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 279, Studia de Cultura 11 (2) (2019), s. [6]-19pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/10012
dc.descriptionDokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych".pl_PL
dc.description.abstractArtykuł podejmuje zagadnienie zastosowania multimediów w inscenizacji dramatu antycznego, poddając analizie spektakl Tomasza Bazana I Ifigenia z Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, będący adaptacją tragedii Eurypidesa pt. Ifigenia w Aulidzie. Artykuł proponuje konkluzje dotyczące trzech aspektów istnienia mediów w dziele scenicznym Bazana. Po pierwsze, wskazuje na zastosowanie mediów jako metody poszerzenia problematyki społecznej rozważanej na scenie. Po drugie, omawia maszynerię medialną jako nowe narzędzia medium teatru. I po trzecie, wskazuje i analizuje kategorialne różnice między teatrem ciał a teatrem ciał i elektronicznych obrazów.pl_PL
dc.description.abstractThe article focuses on the implementation of multimedia in ancient drama. The analysis concerns the performance And Iphigenia by Tomasz Bazan (from the Nowy Theatre in Lodz), which is based on the Euripides’ tragedy Iphigenia in Aulis. The paper contains remarks on three aspects of media existence in stage work by Bazan. Firstly, it indicates the use of media as a method of broadening social issues considered on stage. Secondly, it discusses media machinery as new tools for the medium of theatre. And thirdly, it points out and analyses the categorial differences between a purely corporeal theatre and a theatre of bodies and electronic images.en_EN
dc.description.sponsorshipDokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych".pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectmediapl_PL
dc.subjectdramat antycznypl_PL
dc.subjectEurypidespl_PL
dc.subjectTomasz Bazanpl_PL
dc.subjectIfigeniapl_PL
dc.subjectmediaen_EN
dc.subjectancient dramaen_EN
dc.subjectEuripidesen_EN
dc.subjectTomasz Bazanen_EN
dc.subjectIphigeniaen_EN
dc.titleMultimedialność w inscenizacji dramatu antycznego. I Ifigenia Tomasza Bazanapl_PL
dc.title.alternativeMultimediality in staging of ancient drama. And Iphigenia by Tomasz Bazanen_EN
dc.typeArticlepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record