Show simple item record

dc.contributor.advisorPolek, Krzysztofpl
dc.contributor.authorGołąb, Dawidpl
dc.date.accessioned2023-03-24T12:21:06Z
dc.date.available2023-03-24T12:21:06Z
dc.date.issued2023-04-13
dc.date.submitted2023-04-13pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/11769
dc.descriptionUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Nauk Humanistycznych. Instytut Historii i Archiwistyki. Praca doktorska napisana pod kierunkiem Dr hab. Krzysztofa Polka, prof. UP.pl
dc.description.abstractThe subject of this study are the Flemish nobles, who joined one of the crusades in the years 1096-1201, i.e., beginning from the First Crusade, to the eve of the Fourth Crusade, including also some minor expeditions during this timespan. The research area covers the “Flemish space”, understood as the County of Flanders, plus the neighbouring and dependent territories (County of Hainaut, County of Boulogne, etc.). The main aim of this study is to present and discuss the factors related to the process of the recruitment for the crusades among the Flemish nobility (recruitment is understood here as the elements stimulating and encouraging to make a decision to join the crusade, as well as to choose the particular contingent departing for the Levant). The main research method applied, is an analysis of the social networks of the Flemish crusaders – the key point of that is to determine the particular patterns occurring both in the social networks, and in the recruitment process. Presentation of the various elements of the socio-political life of the Flemish crusaders, allows us to show how many and how complex factors might have played an important role in the decisionmaking process of joining the crusade. Furthermore, observation of those elements over the years, shows the changing character of the discussed phenomena.en
dc.description.abstractPrzedmiotem rozprawy są flamandzcy krzyżowcy, którzy wzięli udział w krucjatach w latach 1096-1201, to jest od początku Pierwszej Krucjaty, aż do czasów poprzedzających Czwartą Krucjatę, włączając w to również inne mniejsze ekspedycje z tego okresu. Obszar badań to hrabstwo Flandrii wraz z otaczającymi je oraz zależnymi terytoriami (hrabstwo Hainaut, hrabstwo Boulogne itd.). Głównym celem badań jest przedstawienie i omówienie czynników związanych z procesem rekrutacji krucjatowej wśród flamandzkiego rycerstwa (rekrutacja jest tutaj rozumiana jako elementy stymulujące i zachęcające do wzięcia udziału w krucjacie oraz do wyboru konkretnego kontyngentu zmierzającego do Lewantu). Główną metodą badawczą jest analiza sieci społecznych flamandzkich krzyżowców, a kluczowym jej elementem wskazanie szczególnych prawidłowości zachodzących w sieciach społecznych oraz w procesie rekrutacji. Ukazanie różnych elementów życia społeczno-politycznego flamandzkich krzyżowców pozwala na wskazanie jak wiele złożonych czynników wpływało na podjęcie decyzji o włączeniu się w ruch krucjatowy. Co więcej, analizowanie tych elementów na przestrzeni lat pozwala wskazać na zmienny charakter omawianych zjawisk.pl
dc.languageenpl
dc.language.isoenpl
dc.subjectprosopographyen
dc.subjectCrusadesen
dc.subjectsocial networksen
dc.subjectCounty of Flandersen
dc.subjectDiplomata Belgicaen
dc.subjectprozopografiapl
dc.subjectKrucjatypl
dc.subjectsieci społecznepl
dc.subjecthrabstwo Flandriipl
dc.subjectDiplomata Belgicapl
dc.titlePatterns of the Recruitment for the Crusades and the Crusaders’ Social Networks, among the Flemish Crusaders (1096-1201) – a Prosopographical Studyen
dc.title.alternativePrawidłowości w rekrutacji krucjatowej oraz sieciach społecznych krzyżowców wśród flamandzkich krzyżowców (1096-1201) – studium prozopograficznepl
dc.typeThesispl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record