Dostęp do pełnego tekstu niektórych rozpraw doktorskich, zgodnie z podpisaną przez autora rozprawy licencją, może zostać ograniczony. Oznacza to, że pełen tekst rozprawy będzie dostępny dla uprawnionych użytkowników tylko z komputerów na terenie Czytelni Głównej BG UKEN. Prace będą udostępniane na pisemne zamówienie z terminem realizacji do 24 godzin od momentu zgłoszenia.

Collections in this community

Recent Submissions

View more