Dostęp do pełnego tekstu niektórych rozpraw doktorskich, zgodnie z podpisaną przez autora rozprawy licencją, może zostać ograniczony. Oznacza to, że pełen tekst rozprawy będzie dostępny dla uprawnionych użytkowników tylko z komputerów na terenie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego - Oddział Informacji Naukowej.

Collections in this community

Recent Submissions

View more