Dostęp do pełnego tekstu rozpraw doktorskich w tej kolekcji, zgodnie z podpisaną przez autora rozprawy licencją, jest ograniczony. Oznacza to, że pełen tekst rozprawy będzie dostępny dla uprawnionych użytkowników tylko z komputerów na terenie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego - Oddział Informacji Naukowej.

Recent Submissions

View more