Show simple item record

dc.contributor.advisorBednarczuk, Leszekpl_PL
dc.contributor.authorCynarska-Chomicka, Barbarapl_PL
dc.date.accessioned2016-07-25T09:32:40Z
dc.date.available2016-07-25T09:32:40Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/1187
dc.descriptionAkademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Humanistyczny. Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Leszka Bednarczuka.pl_PL
dc.description.abstractPraca przedstawia wpływy obce w słoweńskim dialekcie Doliny Rezji we włoskich Alpach. Umieszcza te zjawiska w kontekście historycznym i społecznym. Skupia się na oddziaływaniu języków romańskich, szczególnie friulskiego. Opisuje interferencje na poziomie fonetyki, morfologii, składni i leksyki. Zasadniczą część pracy stanowi słownik wyrazów zapożyczonych, będący rezultatem badań dialektalnych przeprowadzonych przez autorkę w Rezji w l. 1998-2000. Zawiera on etymologię opisanych jednostek. Na podstawie zebranych materiałów udało się określić zmiany fonetyczne i morfologiczne, które pozwalają wpasować zapożyczenia w odmienny system językowy, a także zauważyć zmiany znaczeniowe, towarzyszące temu procesowi. Materiał współczesny został porównany z danymi sprzed ponad 100 lat zawartymi w dziełach Baudouina de Courtenay.pl_PL
dc.description.abstractThe work presents foreign influence on the slovene dialect of Resia Valley in Italian Alps. It places this phenomenon in historical and social context. It concentrates on the impact of Roman languages, particularly of Friulian. It describes interferences on phonetics, morphology, syntax and lexic. The fundamental part of the thesis is the dictionary of loans, being result of dialectal research made by the author in Resia between 1998 and 2000. It contains the etymologie of described lexical units. On that ground phonetic and morphologic adaptation which permit to insert loans into a different linguistic system has been determined. This procces is accompanied by specific semantic differentiation and changes. Modern materials have been compared with Baudouin de Courtenay’s ones, collected in the late nineteenth century.en_EN
dc.language.isofrpl_PL
dc.subjecthistoria Friuli i Doliny Rezjipl_PL
dc.subjectwpływy obce w rezjańskimpl_PL
dc.subjectzapożyczenia friulskiepl_PL
dc.subjectzmiany fonetyczne i składniowepl_PL
dc.subjectpola znaczeniowepl_PL
dc.subjecthistory of Friul and Resia Valleyen_EN
dc.subjectinterferences in Resianen_EN
dc.subjectFriulian loansen_EN
dc.subjectphonetic and syntaxic changesen_EN
dc.subjectsemantic fieldsen_EN
dc.titleLes Emprunts romans dans le dialecte slovène de val Resiafr_FR
dc.title.alternativeZapożyczenia romańskie w słoweńskim dialekcie doliny Rezjipl_PL
dc.title.alternativeRoman Loans in the Slovene Dialect of Val Resiaen_EN
dc.typeThesispl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record