Show simple item record

dc.contributor.authorMorbitzer, Janusz
dc.date.accessioned2017-04-07T12:16:52Z
dc.date.available2017-04-07T12:16:52Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationLabor et Educatio. 2015, nr 3, s. [411]-430pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/1465
dc.description.abstractPrzestrzeń edukacyjna należy do najważniejszych pojęć w obszarze szeroko pojmowanej edukacji. Często jest jednak rozumiana nieprecyzyjnie, intuicyjnie. Rozwój nowych technologii, jak też towarzyszące mu przemiany kulturowe, społeczne i cywilizacyjne oraz rodzący się nowy model człowieka coraz silniej zanurzonego w świecie cyfrowych mediów – człowieka sieciowego, prowadzą do konieczności zmiany interpretacji przestrzeni edukacyjnej. Jesteśmy bowiem świadkami przenikania i łączenia się dotychczas postrzeganych całkowicie odrębnie dwóch światów: realnego i wirtualnego. W rezultacie powstaje świat, który można nazwać hybrydowym, w którym granice między światem realnym i wirtualnym są jedynie umowne, dla każdego inne i tracą swój sens. Współczesny człowiek w oraz większym stopniu staje się obywatelem tego nowego hybrydowego świata. Świat hybrydowy oznacza spektakularne poszerzenie przestrzeni edukacyjnej. Oferuje on nowe możliwości, ale też niesie nowe, na obecnym etapie rozwoju trudne do określenia i zdefiniowania zagrożenia.pl_PL
dc.description.abstractEducational space is one of the most important concepts in the area of broadly understood education. However, very often its understanding is imprecise and intuitive. The development of new technologies, as well as cultural, social and civilization- related changes accompanying it, and a new model of man immersed to a greater and greater extent in the world of digital media that has recently emerged – the man of the network, all lead to the necessity of change of interpretation of educational space. We are witnessing a penetration and unification of the two worlds: the real and the virtual one, that previously have been perceived completely separately. The result of that is a world that can be called a hybrid world, in which the boundaries between the real world and the virtual one are symbolic and for many, seen as different, lose their meaning. A contemporary man is becoming more and more a citizen of this new hybrid world. The hybrid world means spectacular expansion of educational space. It offers new opportunities, but also brings about new risks difficult to identify and to define at the current stage of development.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectprzestrzeń edukacyjnapl_PL
dc.subjectrzeczywistość wirtualnapl_PL
dc.subjectświat realnypl_PL
dc.subjectświat hybrydowypl_PL
dc.subjectczasoprzestrzeńpl_PL
dc.subjectkulturapl_PL
dc.subjectmediapl_PL
dc.subjectwyobraźniapl_PL
dc.subjectimmersjapl_PL
dc.subjecteducational spaceen_EN
dc.subjectvirtual realityen_EN
dc.subjectreal worlden_EN
dc.subjecthybrid worlden_EN
dc.subjectspace-timeen_EN
dc.subjectcultureen_EN
dc.subjectmediaen_EN
dc.subjectimaginationen_EN
dc.subjectimmersionen_EN
dc.titleO nowej przestrzeni edukacyjnej w hybrydowym świeciepl_PL
dc.title.alternativeOn the new educational space in a hybrid worlden_EN
dc.typeArticlepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record