Labor et Educatio ( ISSN 2353-4745;e-ISSN 2544-0179 ) to recenzowane Czasopismo Naukowe Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wydawane w formie rocznika .

Czasopismo wpisuje się we współczesne obszary naukowego myślenia w:

  • pedagogice społecznej,
  • pedagogice pracy,
  • edukacji,
  • wybranych kwestii pracy socjalnej,
  • socjologii
  • gerontologii.

Problematyka czasopisma oscyluje wokół najbardziej aktualnych zagadnień i kwestii społecznych w odniesieniu do wszystkich aspektów i okresów życia człowieka. W czasopiśmie znajdują się artykuły o charakterze teoretycznym jak i empirycznym.

Pierwszy numer ukazał się w 2013 roku i zawiera artykuły dotyczące wielowymiarowości pracy ludzkiej. Drugi numer z 2014 roku, oscyluje problematyką wokół wyzwań współczesnego rynku pracy i grup narażonych na wykluczenie z niego. Numer ten został poszerzony o następujące działy: Sprawozdania z konferencji naukowych oraz Recenzje najnowszych publikacji naukowych. Numer trzeci z roku 2015 porusza szeroko rozumianą tematykę edukacji. Od tego numeru w czasopiśmie publikowane są artykuły w językach kongresowych, pojawił się również nowy dział Varia. W numerze czwartym z roku 2016 znalazły się artykuły poruszające zagadnienia kariery zawodowej oraz rynku pracy. Numer piąty z 2017 roku porusza problematykę edukacji, szkolnictwa w Polsce i Unii Europejskiej.

W czasopiśmie przedstawiono oryginalne własne poglądy Autorów, które nie zawsze podziela Redakcja i Wydawca.

Od roku 2018 czasopismo wydawane jest w całości w języku angielskim.


KOMITET REDAKCYJNY:

  • Redaktor Naczelny: Norbert G. Pikuła
  • Sekretarz Redakcji: Katarzyna Białożyt

Strona internetowa Labor et Educatio

News

Szanowni Państwo miło nam poinformować, iż czasopismo naukowe Labor et Educatio otrzymało 20 punktów w listach rankingowych czasopism na rok 2020.

Prawa autorskie i udostępnianie:

Labor et Educatio to czasopismo publikowane w otwartym dostępie, co oznacza, że wszystkie treści są dostępne bezpłatnie dla użytkowników i instytucji.

Licencja Creative Commons

Począwszy od 2017 roku artykuły zamieszczone w czasopiśmie objęte są licencją Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0) .

Więcej szczegółów o licencji CC BY-NC-ND 4.0 znajdą Państwo na stronie: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl

Treść licencji dostępna pod linkiem:: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl

Collections in this community

Recent Submissions

View more