Now showing items 64-66 of 66

  • Zarządzanie gospodarką komunalną w samorządzie terytorialnym 

   Chmielarz, Patryk; Kozera, Łukasz (Katedra Zarządzania Publicznego, Instytut Prawa i Ekonomii, Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieWyższą Szkołą Umiejętności Zawodowych w Pińczowie, 2021)
   Podstawą działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego określanej jako gospodarka komunalna jest Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Niniejsza ustawa jest pierwszym w polskim porządku ...
  • Łemkowie w mediach 

   Mazur, Przemysław (2018)
   Media mogą służyć do komunikacji wewnątrzetnicznej, ale również pełnią ważną rolę w komunikacji międzyetnicznej. Celem artykułu jest pokazanie obrazu Łemków w polskich mediach, a zwłaszcza w telewizji. Autor omawia, jak ...