Recent Submissions

 • Social media incitement to genocide. ECHR countries’ perspective 

  Łubiński, Piotr (2020)
  This chapter addresses the issue of incitement to genocide in the realm of social media. It analyses the regulations on hate speech and tries to frame them within the debate on genocide, with special focus on the notion ...
 • Rozwój zawodowy kadr w systemie bezpieczeństwa narodowego 

  Kaźmierczak, Danuta (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2020)
 • Stany bezpieczeństwa państwa w społeczeństwie XXI wieku 

  Kaźmierczak, Danuta (2019)
  Rozwój nowych technologii rozszerza pole walki, sprawia, że różnorodność środków, metod i celów możliwych do wykorzystania czyni współczesne wojny i konflikty zbrojne bardzo odmienne od klasycznych, zmienia stan środowiska ...
 • Edukacja dla bezpieczeństwa : istota i uwarunkowania 

  Włodarczyk, Ewelina; Sadowska-Wieciech, Elżbieta; Rokitowska, Justyna (Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, Kraków, 2018)
  W dobie proliferacji zagrożeń współczesnego świata szczególnie mocno uwydatnia się potrzeba projektowania i realizacji szeroko pojętej edukacji dla bezpieczeństwa. Stanowi ona jeden z głównych filarów systemu bezpieczeństwa ...
 • Kwalifikacje nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa 

  Włodarczyk, Ewelina (2019)
  Artykuł obejmuje problematykę kwalifikacji nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa. Szczegółowo omawiane będą wymagania względem nauczycieli oraz zakres ich przygotowania do pełnienia roli zawodowej w ramach kształcenia ...
 • Szanse i wyzwania dla edukacji dla bezpieczeństwa 

  Kaźmierczak, Danuta (2019)
  Współcześnie jesteśmy świadkami głębokiej i wielowymiarowej transformacji cyfrowej usług, produktów i modeli biznesowych, która w efekcie daje nową jakość życia, ale także potęguje istniejące lub tworząc nowe zagrożenia. ...
 • Contemporary Determinants of Security Education 

  Kaźmierczak, Danuta (2019)
  Współcześnie jesteśmy świadkami głębokiej i wielowymiarowej transformacji cyfrowej usług, produktów i modeli biznesowych, która w efekcie daje nową jakość życia, ale także potęguje istniejące lub tworząc nowe zagrożenia. ...
 • System wartości jednostek i społeczeństw we współczesnym środowisku bezpieczeństwa 

  Kaźmierczak, Danuta (2018)
  Zmienność i nieprzewidywalność uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego skłania do formułowania strategii, która tworzy bezpieczeństwo, identyfikuje zagrożenia i podatności uwzględnia system wartości ...
 • Misja i wizja szkolnictwa wyższego a kształcenie kadr dla bezpieczeństwa 

  Kaźmierczak, Danuta (2018)
  Charakter i jakość edukacji w zakresie bezpieczeństwa w Polsce zawsze była tematem dyskusji kręgów ekspertów i polityków. Wskazywana jest konieczność reorganizacji struktury, ilości i podwyższenia jakości tejże edukacji. ...
 • Human Security - the Main Concern of the 21st Century 

  Kaźmierczak, Danuta (2018)
  All types of risks, ecological, natural disasters or the ones provoked by human activity, no matter whether they have local, regional or global range, all of them affect a human being. The combination of economic, ...
 • W kierunku Zachodu, Wschodu czy (nie)stabilności? Polska i Ukraina: 1991-2016 

  Stach, Łukasz (2019)
  Artykuł porównuje wyniki 25-letniego procesu transformacji w Polsce i na Ukrainie. Analizy dokonano za pomocą wybranych wskaźników ekonomicznych, społecznych oraz związanych z polityką, a także na podstawie faktów ...
 • Polityka NATO wobec Ukrainy i Rosji po aneksji Krymu 

  Malik, Szymon (2019)
  Zmiana władzy na Ukrainie oznaczała dla Federacji Rosyjskiej możliwość utraty wpływu w jednym z najistotniejszych państw byłego bloku wschodniego. Rosja nie mogła sobie pozwolić na dołączenie Ukrainy do euroatlantyckich ...
 • Wizerunek narodowy, dyskurs medialny – Polska a Ukraina 

  Rosół, Katarzyna (2019)
  Przedmiotem analizy niniejszej publikacji jest dyskurs medialny toczący się w dwóch sąsiadujących ze sobą krajach. W artykule zaprezentowana została problematyka wizerunku narodowego Polski i Ukrainy prezentowanego w ...
 • Neokolonialny dyskurs przedstawiania stosunków ukraińsko-polskich w polskich mediach internetowych w latach 2014-2016 

  Kamionka, Mateusz (2019)
  Od listopada 2013 roku w Kijowie byliśmy świadkami zmian społecznych, które nazywano Rewolucją Godności lub Eurorewolucją. Ukraińcy, świadomi odrębności i poczucia dumy narodowej, wybrali europejską drogę dla siebie i ...