Show simple item record

dc.contributor.advisorKaczmarska, Elżbieta
dc.contributor.authorŚwierczewska-Pietras, Katarzyna
dc.date.accessioned2015-06-02T09:46:21Z
dc.date.available2015-06-02T09:46:21Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/280
dc.descriptionUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej Wydział Geograficzno-Biologiczny Instytut Geografii. Praca napisana pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Elżbiety Kaczmarskiej.pl_PL
dc.description.abstractGłównym celem dysertacji jest identyfikacja i analiza procesów rewitalizacji zachodzących w latach 2006-2010 na obszarze Zabłocia w Krakowie po uchwaleniu Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR Zabłocia). W pracy przyjęto hipotezę, iż uchwalenie LPR Zabłocia zainicjowało proces przemian sfery funkcjonalno-przestrzennej, gospodarczej oraz mieszkaniowej obszaru i tym samym przyczyniło się do zmiany jego funkcji. Wybór obszaru podyktowany został faktem, iż jest to pierwszy obszar w Krakowie objęty LPR, na którym można zaobserwować proces przemian. W pracy przyjęto, iż w nawiązaniu do koncepcji teoretycznych istnieje konieczność pogłębienia problematyki badawczej w studiach empirycznych w świetle cech wynikających ze struktury funkcjonalno-przestrzennej, gospodarczej oraz mieszkaniowej obszaru Zabłocia po uchwaleniu LPR. Niniejsza praca badawcza stanowiłaby pierwszą systemową próbę podejścia do analizy procesów rewitalizacji prowadzonych na poprzemysłowym obszarze Zabłocia po uchwaleniu LPR.
dc.description.abstractThe main objective of the dissertation is to identify and analyze the regeneration processes that occurred in 2006-2010 within the territory of Zabłocie in Krakow, after the adaptation of the Zabłocie Local Regeneration Program in 2006. The hypothesis taken on in the thesis assumed that the adaptation of the Zabłocie Local Regeneration Program initiated the process of changes within the spatial-functional, economic and residential sphere of the areas, thus contributing to the change of their function. The area was chosen because it is not the first area in Krakow included in the Local Regeneration Program, where a process of changes can be observed. It was assumed in the thesis with reference to the theoretical concepts that there is a need to deepen the research issues included in the empiric studies, in view of the features resulting from the functional-spatial, economic and residential structure of Zabłocie after the adaptation of the Local Regeneration Program.
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectrewitalizacja
dc.subjectzarządzanie
dc.subjectplanowanie przestrzenne
dc.subjectrozwój przedsiębiorczości
dc.subjecturbanistyka
dc.subjectrevitalization
dc.subjectmanagement
dc.subjectplanning
dc.subjectdevelopment of entrepreneurship
dc.subjectdevelopment of entrepreneurship
dc.subjecturban planning
dc.titleWpływ procesów rewitalizacji na rozwój poprzemysłowego obszaru Zabłocia w Krakowiepl_PL
dc.title.alternativeThe impact of the regeneration processes on the development of the postindustrial area of Zabłocie in Krakow
dc.typeThesispl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record