Now showing items 1-8 of 1

  II Rzeczpospolita (1)
  językowy obraz świata (1)
  linguistic worldview (1)
  names of associations (1)
  nazwy stowarzyszeń (1)
  Second Polish Republic (1)
  socioideonyms (1)
  socjoideonimy (1)