Now showing items 1-10 of 1

  frazeologia (1)
  handicraft (1)
  językowy obraz świata (1)
  linguistic picture of the world (1)
  narzędzia (1)
  paremiologia (1)
  paremiology (1)
  phraseology (1)
  rzemiosło (1)
  tools (1)