Now showing items 1-1 of 1

    • Portraits de femmes dans la prose narrative de Jules Barbey D'Aurevilly 

      Mitera, Ewelina (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2020)
      Niniejsza monografia traktuje o sposobie budowania portretów kobiecych w utworach narracyjnych Julesa Barbeya d’Aurevilly’ego na podstawie bogatego zbioru dzieł tego dziewiętnastowiecznego pisarza, nowelisty, eseisty, ...