Now showing items 1-1 of 1

    • Imiennictwo krakowian od XVI do XVIII wieku na tle historii i kultury 

      Rudnicka-Fira, Elżbieta (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
      Przedmiotem niniejszego opracowania są imiona mieszkańców Krakowa poświadczone w wybranych dokumentach krakowskich z okresu średniopolskiego (XVI–XVIII w.). Celem monografii jest zgromadzenie w miarę pełnego i reprezentatywnego ...