Now showing items 1-1 of 1

    • Współczesna edukacja medialna : teoria i rzeczywistość 

      Ogonowska, Agnieszka (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
      Książka ta traktuje o różnych znaczeniach, kluczowych wymiarach, wzorcach, funkcjach i kontekstach edukacji medialnej w Polsce i na świecie. Uczenie o mediach, przez media i dla mediów służy rozwojowi kompetencji medialnych ...