Now showing items 1-1 of 1

    • Lektury licealne a kino komercyjne : aksjologiczny wymiar edukacji filmowej 

      Ślósarz, Anna (Wydawnictwo Zakonu Pijarów, Kraków, 2002)
      Niniejsza książka dotyczy aksjologicznego wymiaru filmów wykorzystywanych w licealnej edukacji polonistycznej oraz ich potencjalnego wpływu na systemy wartości uczniów. Główna teza to stwierdzenie, że licealiści postrzegają ...