Now showing items 1-1 of 1

    • Językowy obraz konfliktów w tekstach rosyjskojęzycznych (1997-2009) 

      Warchołek, Mirosław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
      Niniejsze opracowanie poświęcone jest lingwistycznej analizie rosyjskojęzycznych tekstów o wojnie czeczeńskiej. Obraz jednego z największych współczesnych konfliktów zbrojnych przedstawiony jest na przykładzie następującego ...