Now showing items 1-1 of 1

    • Nauczyciele małopolscy : portret zbiorowy 1939-1945 

      Chrobaczyński, Jacek; Kruczek, Władysław (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2004)
      Książkę tę napisaliśmy zarówno z potrzeby serca, jak i z zawodowej solidarności. Od dwudziestu lat jesteśmy czynnymi historykami. Wykładamy historię w szkole wyższej i średniej, w tym również problematykę okupacyjnego i ...