Now showing items 1-2 of 2

  • Procesy urbanizacyjne w obrzeżu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego po drugiej wojnie światowej 

   Rajman, Jan (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1969)
   Przedmiotem pracy są procesy urbanizacyjne zachodzące w zapleczu miast i ośrodków przemysłowych. Stanowią one podstawowy element wzrostu miast i wykształcania się nowych struktur regionalnych — stref zurbanizowanych. ...
  • Studia nad urbanizacją południowej Polski 

   Rajman, Jan (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1989)
   Urbanizacja kraju i związane z nią przemieszczenia ludności są obecnie głównymi czynnikami i bezpośrednimi przyczynami zmian zachodzących w strukturze demograficznej i koncentracji ludności w miastach. Postępy tradycyjnie ...