Show simple item record

dc.contributor.advisorPokorna-Ignatowicz, Katarzynapl_PL
dc.contributor.authorMańka-Szulik, Małgorzatapl_PL
dc.date.accessioned2019-01-10T12:04:54Z
dc.date.available2019-01-10T12:04:54Z
dc.date.issued2019-02-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/3959
dc.descriptionUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Politologii. Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Katarzyny Pokornej-Ignatowicz.pl_PL
dc.description.abstractRozprawa „Komunikacja społeczna samorządu terytorialnego miast tworzących Górnośląski Związek Metropolitalny” podejmuje temat relacji informacyjnych między administracją terenową a lokalną publicznością medialną. Omawia teoretyczne i praktyczne aspekty procesu udostępniania wiadomości istotnych dla integracji i aktywizacji członków wspólnoty samorządowej. Analizując politykę komunikacyjną na wyodrębnionym polu badawczym jakie tworzyły miasta na prawach powiatu skupione w Górnośląskim Związku Metropolitalnego prezentuje nakłady ponoszone przez samorząd na promocję i przybliża dostępne narzędzia upowszechniania informacji. Opisuje też aktywność medialną samorządów z perspektywy odbiorców. Wskazując na strategie komunikacyjne podejmuje temat kontrowersji wokół mediów samorządowych i ich obecności na konkurencyjnym rynku medialnym, gdzie wraz z postępem technologicznym samorząd obecny jest nie tylko jako wydawca prasy, lecz także dysponent serwisów internetowych i społecznościowych. W dysertacji przedstawiono wyniki badań prasoznawczych oraz badań opinii prowadzonych wśród mieszkańców. Celem było ukazanie stanu faktycznego w sferze społecznego postrzegania mediów samorządowych oraz ustalenie roli i znaczenia tych środków masowego przekazu dla urzeczywistniania prawa mieszkańców do pozyskiwania sprawdzonych i rzetelnych informacji.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of this dissertation thesis entitled “Social communication of local government of the cities which form the Metropolitan Association of Upper Silesia” is to present relations between local authorities and local government media. It outlines theoretical and practical aspects of information sharing, relevant to integration and activation of local government community. By investigation of communication policy in the research field, consisting of cities (with powiat status) within Metropolitan Association of Upper Silesia, it presents expenditures targeted at city promotion and provides tools available in the process of information spreading. The objective of this thesis is to describe local governments' activity from recipients' perspective. The examination of communication strategies helps to investigate the controversy around local government media and its presence on the competitive market, where -thanks to technological development- local government is not only a press publisher, but also the internet and social services operator. The aim of this thesis is to present the research results and residents' opinions about media. It concentrates on the their perception of local government media and establishes its role and significance in residents' right to obtain reliable information.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectpolityka informacyjnapl_PL
dc.subjectmarketing terytorialnypl_PL
dc.subjectsamorządpl_PL
dc.subjectstrategia komunikacyjnapl_PL
dc.subjectmedia relationspl_PL
dc.subjectinformation policyen_EN
dc.subjectterritorial marketingen_EN
dc.subjectlocal governmenten_EN
dc.subjectcommunication strategyen_EN
dc.subjectmedia relationsen_EN
dc.titleKomunikacja społeczna samorządu terytorialnego miast tworzących Górnośląski Związek Metropolitalnypl_PL
dc.title.alternativeSocial communication of local government of the cities which form the Metropolitan Association of Upper Silesiaen_EN
dc.typeThesispl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record