Show simple item record

dc.contributor.authorRosół, Katarzynapl_PL
dc.date.accessioned2019-01-31T15:38:49Z
dc.date.available2019-01-31T15:38:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationPolska i Ukraina : problemy i perspektywy = Poland and Ukraine : problems and prospects / redakcja Michał Apollo, Magdalena Krupska-Klimczak. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019. - S. 67-80.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/4020
dc.description.abstractPrzedmiotem analizy niniejszej publikacji jest dyskurs medialny toczący się w dwóch sąsiadujących ze sobą krajach. W artykule zaprezentowana została problematyka wizerunku narodowego Polski i Ukrainy prezentowanego w mediach tradycyjnych oraz Internecie. Omówiony został sposób przedstawiania Polski w mediach ukraińskich oraz wizerunku Ukrainy w mediach polskich na przestrzeni kilku ostatnich lat. Analizą objęte zostały wybrane materiały prasowe oraz źródła internetowe. Przywołane zostały także raporty z monitoringu medialnego i przeprowadzonych badań naukowych dotyczące wspomnianej tematyki. Rozważania dotyczyły kilku aspektów, między innymi prezentowanego w mediach wizerunku typowego Polaka i Ukraińca, przywoływanych stereotypów związanych z obydwoma narodami oraz roli i znaczenia przypisywanego wspomnianym krajom w Europie i Unii Europejskiej. Podjęte zostały także zagadnienia wzajemnych stosunków a także kwestie problemowe, w tym opinie o dwustronnych problemach, prezentowane w środkach masowego przekazu obydwu państw. Rozważania kończą wnioski dotyczące źródeł i przyczyn takiego wzajemnego postrzegania obydwu narodów.pl_PL
dc.description.abstractThe analysis presented here focuses on the media discourse in two neighboring countries. The article covers the issue of the national image of Poland and Ukraine as shown in the traditional media and on the Internet. It describes how Poland has been shown in the Ukrainian media and Ukraine in the Polish ones over a period of a few years. The analysis is limited to selected press materials and online sources. Media monitoring and research reports on this topic are also included. The deliberations are focused on several aspects, including the image of the typical Pole and Ukrainian as presented in the media, referring to stereotypes related to both nations and the role and importance of these countries in Europe and the European Union. Mutual relations, barriers inclusive, and as well as opinions on bilateral issues presented in the mass media of both countries, are also mentioned. Finally, conlusions are drawn with regard to the sources and causes of such mutual perception of both nations.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectwizerunek narodowypl_PL
dc.subjectUkrainapl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectmediapl_PL
dc.subjectdyskurs medialnypl_PL
dc.subjectnational imageen_EN
dc.subjectUkraineen_EN
dc.subjectPolanden_EN
dc.subjectmediaen_EN
dc.subjectmedia discourseen_EN
dc.titleWizerunek narodowy, dyskurs medialny – Polska a Ukrainapl_PL
dc.title.alternativeНаціональний імідж, медіа-дискурс – Польща та Українаuk_UK
dc.title.alternativeNational image, media discourse – Poland and Ukraineen_EN
dc.typeBook chapterpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record