Now showing items 1-1 of 1

    • Średnie szkolnictwo leśne w latach 1945-1990 

      Bąk, Radosław (2005)
      Jest to pierwsza praca obejmująca całość zagadnień i zjawisk związanych ze średnim szkolnictwem leśnym. Stąd opracowanie sięga do samych początków szkolnictwa leśnego, to jest do końca XVIII w. Jest szerokim spojrzeniem ...