Now showing items 1-1 of 1

    • Kim jestem? Kim jesteśmy? : antropologiczne i socjologiczne konteksty współczesnej tożsamości 

      Golka, Marian; Paleczny, Tadeusz; Kantor, Ryszard; Nowak, Witold M.; Kociuba, Jolanta; Bukraba-Rylska, Izabella; Mielicka-Pawłowska, Halina; Jurczyńska-McCluskey, Ewa; Głowacka-Grajper, Małgorzata; Hołda, Renata; Kuniewski, Jerzy; Kusio, Urszula; Trawiński, Mateusz; Żardecka-Nowak, Magdalena; Parus, Magdalena; Smolińska, Agnieszka; Lenik, Stanisław; Trawińska, Anna Maria; Malinowski Rubio, María Paula; Majcherkiewicz, Tatiana; Boruta, Mirosław; Burski, Jacek; Bukowska-Floreńska, Irena; Malicki, Krzysztof; Knapik, Wioletta; Kowalska, Magdalena; Kozołub, Ludwik; Michalewski, Tomasz; Misiejuk, Dorota; Rusek, Halina; Sebesta, Antonina; Kabzińska, Iwona; Czakon, Dorota; Dzięglewski, Mariusz; Hennel-Brzozowska, Agnieszka; Barska, Anna; Banaś, Monika; Porębski, Andrzej; Biernat, Marcin; Sorys, Stanisław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2012)
      Pytanie zawarte w tytule książki, chociaż zawsze było ważnym pytaniem zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i zbiorowym, to w czasach nam współczesnych wydaje się mieć szczególne znaczenie. W odległych czasach, kiedy ludzkość ...