Now showing items 1-1 of 1

    • Od strony Kresów : studia i szkice. Cz. 3 

      Borek, Piotr; Брусевіч, Анатоль; Lizisowa, Maria Teresa; Koniusz, Elżbieta; Budrewicz, Aleksandra Z.; Szelążyk, Olena; Patyna, Janusz; Szewcowa, Oksana; Zeller, Izabela; Jakubec, Tomasz; Pławecka, Agata; Białota, Marek; Karwala, Marek; Krupowies, Walentyna; Ossowski, Jerzy S.; Bursztyńska, Halina; Bražènas, Petras; Turkiewicz, Halina; Woźniakowski, Krzysztof; Waszkiewicz, Jowita; Dźwigoł, Renata; Мышко, Данута; Kolasa, Władysław Marek (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2005)
      Trzecia część zbioru Od strony Kresów powstała, jak dwie wcześniejsze (1994, 2000), w wyniku wieloletniej, międzynarodowej współpracy naukowej trzech ośrodków badawczych: Instytutu Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej w ...