Now showing items 1-7 of 7

  • Człowiek w teatrze świata : studia o historii i kulturze dedykowane Profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu z okazji osiemdziesiątych urodzin 

   Jusiak, Paweł; Kuchta, Joanna; Kuklo, Cezary; Misztal, Mariusz; Sroka, Łukasz Tomasz; Bogucka, Maria; Chrobaczyński, Jacek; Chynczewska-Hennel, Teresa; Dumanowski, Jarosław; Kieniewicz, Jan; Kiryk, Feliks; Leśniak, Franciszek; Małłek, Janusz; Markiewicz, Mariusz; Popiołek, Bożena; Szczygieł, Ryszard; Szopa, Adrian; Wilczyński, Marek; Chudzio, Hubert; Goćkowski, Janusz; Konieczny, Paweł; Krawczyk, Antoni; Obtułowicz, Barbara; Okoń, Jan; Basista, Jakub; Karolczak, Kazimierz; Rok, Bogdan; Skowron, Ryszard; Tollet, Daniel; Borek, Piotr; Burkot, Stanisław; Dygdała, Jerzy; Kowalski, Waldemar; Link-Lenczowski, Andrzej K.; Maślanka, Julian; Samsonowicz, Henryk; Wijaczka, Jacek; Zapalec, Anna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2010)
   Człowiek w teatrze świata. Studia o historii i kulturze to druga już księga dedykowana profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu przez Jego przyjaciół, uczniów i współpracowników oraz wszystkich, na których warsztat badawczy ...
  • Kraków - Lwów : książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 9, cz. 2 

   Gzella, Grażyna; Jakubek, Mariusz; Янишин, Богдан; Bujak, Jan; Toczek, Alfred; Bieś, Andrzej Paweł; Nowakowski, Ryszard; Klima, Jadwiga; Tadeusiewicz, Hanna; Sokół, Zofia; Wańka, Danuta; Jazownik, Maria; Kamisińska, Dorota; Fluda-Krokos, Agnieszka; Przeniosło, Małgorzata; Mól, Katarzyna; Rausz, Monika; Walczak, Krzysztof; Przeniosło, Marek; Jarowiecki, Jerzy; Korczyńska-Derkacz, Małgorzata; Czarnik, Oskar Stanisław; Samotyj, Renata; Miławicki, Marek; Kaleta, Andrzej; Тельвак, Вiтaлiй; Педич, Василь; Zapalec, Anna; Fogelzang-Adler, Ewa; Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta; Kwiecień, Sabina; Matras, Wanda; Przybysz-Stawska, Magdalena (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2009)
   Niniejszy dziewiąty tom z cyklu Kraków-Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku jest pokłosiem IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod tym samym tytułem zorganizowanej przez Instytut Informacji Naukowej ...
  • Kraków : studia z dziejów miasta : w 750 rocznicę lokacji 

   Polek, Krzysztof; Wilczyński, Marek; Ciecieląg, Jerzy; Rajman, Jerzy; Kiryk, Feliks; Jureczko, Andrzej; Noga, Zdzisław; Leśniak, Franciszek; Popiołek, Bożena; Chudzio, Hubert; Żaliński, Henryk; Sroka, Łukasz Tomasz; Karolczak, Kazimierz; Kudła, Lucyna; Michalski, Czesław; Hampel, Józef; Trojański, Piotr; Chrobaczyński, Jacek; Zapalec, Anna; Nowarski, Czesław; Mazur, Janina (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2007)
   Pracownicy Instytutu Historii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej mają niewątpliwie szczęście, ale i honor pracować w mieście dla historii naszego kraju szczególnym. Nie ma historii Polski bez Krakowa, ...
  • Ziemia tarnopolska w okresie pierwszej okupacji sowieckiej : (1939-1941) 

   Zapalec, Anna (2004)
   Praca została poświęcona charakterystyce okupacji sowieckiej w okresie 1939-1941 na obszarze województwa tarnopolskiego, które w latach 1921-1939 było jednym ze wschodnich województw II Rzeczypospolitej. W rozprawie ...