Now showing items 1-8 of 8

  • Kraków - Lwów : książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 6, cz. 1 

   Aleksiewicz, Anna; Konopka, Maria; Jaskuła, Roman; Kowalewska, Jadwiga Teresa; Reizes-Dzieduszycki, Jerzy; Kuzicki, Jerzy; Nowacki, Roman; Wójcik, Ewa; Pieczonka, Marek; Ossowski, Jerzy S.; Woźniakowski, Krzysztof; Studnicka-Gizbert, Maria; Szocki, Józef; Kołosowska, Olga; Wałek, Bożena; Gwioździk, Jolanta; Pietrzkiewicz, Iwona; Marszalska, Jolanta M.; Dziki, Sylwester; Górecka, Ewa; Fitowa, Alina; Adamczyk, Kazimierz; Światek, Lilianna; Dróżdż, Andrzej (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2003)
   Niniejszy, szósty z kolei tom zawiera różnorodny, bogaty dorobek konferencji pt. Kraków-Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, zorganizowanej przez IBiIN w Krakowie w dniach 19-20 listopada 2001. Obrady ...
  • Kraków - Lwów : książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 6, cz. 2 

   Jarowiecki, Jerzy; Gzella, Grażyna; Kramarz, Henryka; Zięba, Michał; Sokół, Zofia; Tłuczek, Ewa; Białokur, Marek; Toczek, Alfred; Seniów, Jerzy; Ciwkacz, Olga; Góra, Barbara; Wrona, Grażyna; Konarska-Pabiniak, Barbara; Bańdo, Adam; Bogdanowska-Spuła, Ewa; Borowiec, Piotr; Michalski, Czesław; Patelski, Mariusz; Lachendro, Jacek; Trudzik, Artur; Głowacki, Albin; Kolasa, Władysław Marek (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2003)
   Niniejszy, szósty z kolei tom zawiera różnorodny, bogaty dorobek konferencji pt. Kraków-Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, zorganizowanej przez IBiIN w Krakowie w dniach 19-20 listopada 2001. Obrady ...
  • Kraków - Lwów : książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 9, cz. 2 

   Gzella, Grażyna; Jakubek, Mariusz; Янишин, Богдан; Bujak, Jan; Toczek, Alfred; Bieś, Andrzej Paweł; Nowakowski, Ryszard; Klima, Jadwiga; Tadeusiewicz, Hanna; Sokół, Zofia; Wańka, Danuta; Jazownik, Maria; Kamisińska, Dorota; Fluda-Krokos, Agnieszka; Przeniosło, Małgorzata; Mól, Katarzyna; Rausz, Monika; Walczak, Krzysztof; Przeniosło, Marek; Jarowiecki, Jerzy; Korczyńska-Derkacz, Małgorzata; Czarnik, Oskar Stanisław; Samotyj, Renata; Miławicki, Marek; Kaleta, Andrzej; Тельвак, Вiтaлiй; Педич, Василь; Zapalec, Anna; Fogelzang-Adler, Ewa; Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta; Kwiecień, Sabina; Matras, Wanda; Przybysz-Stawska, Magdalena (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2009)
   Niniejszy dziewiąty tom z cyklu Kraków-Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku jest pokłosiem IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod tym samym tytułem zorganizowanej przez Instytut Informacji Naukowej ...
  • Kraków - Lwów : książki, czasopisma, biblioteki. T. 7 

   Kuźmina, Dariusz; Pietrzkiewicz, Iwona; Cieślak, Stanisław; Gwioździk, Jolanta; Lorens, Beata; Aleksiewicz, Anna; Sowiński, Janusz; Konopka, Maria; Kotłobułatowa, Irina; Wójcik, Ewa; Jaskuła, Roman; Rausz, Monika; Kaleta, Petr; Reizes-Dzieduszycki, Jerzy; Batorowska, Hanna; Oberbek, Jan; Stinia, Maria; Błażejewska, Joanna; Białokur, Marek; Kowalewska, Jadwiga Teresa; Kramarz, Henryka; Pękalska, Marta; Kubis, Barbara; Lechowski, Piotr; Głowacki, Albin; Woźniakowski, Krzysztof; Światek, Lilianna; Rzadkowolska, Magdalena; Pieczonka, Marek; Gzella, Grażyna; Kuzicki, Jerzy; Sokół, Zofia; Tłuczek, Ewa B.; Michalski, Czesław; Toczek, Alfred; Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta; Sanojca, Karol; Góra, Barbara; Jazowska-Gumulska, Maria; Ergetowski, Ryszard; Grześkowiak, Joanna; Lachendro, Jacek; Seniów, Jerzy; Trudzik, Artur; Bogdanowska-Spuła, Ewa; Borowiec, Piotr; Jarowiecki, Jerzy; Degen, Dorota; Gomoliszek, Joanna; Ladorucki, Jacek (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2005)
   Niniejszy siódmy z kolei tom przynosi różnorodny, bogaty dorobek z ostatniej konferencji Kraków - Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, która odbyła się w dniach 19 i 20 listopada 2003 r. Pomieszczono w ...
  • Kraków, Lwów : książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 9, cz. 1 

   Konopka, Maria; Dziki, Sylwester; Pawełczyk, Dorota; Kuźmina, Dariusz; Zięba, Michał; Wildhardt, Artur; Bukowski, Paweł; Wrona, Grażyna; Ratajczak, Tomasz; Koredczuk, Bożena; Gruca, Anna; Kolosovs'ka, Ol'ga; Wójcik, Ewa; Rogoż, Michał; Ruta, Adam; Szornel-Dąbrowska, Barbara; Cieślak, Stanisław; Grzywacz, Halina; Woźniakowski, Krzysztof; Ossowski, Jerzy Stefan; Pękalska, Marta; Pidłypczak-Majerowicz, Maria; Góra, Barbara; Paszkiewicz, Urszula; Gruchała, Irena; Nieć, Grzegorz; Dzieniakowska, Jolanta; Maresz, Barbara; Wilk, Dorota; Kamińska-Czubała, Barbara; Witczak, Dorota (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2009)
   Niniejszy dziewiąty tom z cyklu Kraków-Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku jest pokłosiem IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod tym samym tytułem zorganizowanej przez Instytut Informacji Naukowej i ...
  • Między oryginałem, kopią a falsyfikatem : polskie edycje faksymilowe 

   Sowiński, Janusz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2009)
  • Studia nad prasą polską XIX i XX wieku. T. 2 

   Jarowiecki, Jerzy (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2006)
  • Tekst epistolarny w świetle etykiety językowej 

   Książek, Elżbieta (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2008)