Now showing items 32-32 of 32

    • Żywioł i ślad w sztuce Piotra Jargusza 

      Solewski, Rafał (2019)
      Tekst wskazuje na wielość obszarów artystycznego działania Piotra Jargusza i nazywa je żywiołami. Podkreśla, że nie są to tradycyjne cztery żywioły, ale że ich liczba jest niezliczona. Autor koncentruje się na wybranych ...