Now showing items 1-1 of 1

    • Psychologiczna praca z filmem W głowie się nie mieści (Inside Out) 

      Brol, Michał; Skorupa, Agnieszka (2017)
      Artykuł omawia znaczenie filmu animowanego W głowie się nie mieści (Inside Out) w kontekście wartości edukacyjnej, jaką ze sobą niesie. Analizie poddana zostaje treść filmu, która koncentruje się na roli emocji w życiu ...