Show simple item record

dc.contributor.authorŁakomy, Mirosławpl_PL
dc.date.accessioned2020-10-30T12:45:54Z
dc.date.available2020-10-30T12:45:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationAnnales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 272, Studia de Cultura 11 (1) (2019), s. [5]-14pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/9180
dc.descriptionDokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych".pl_PL
dc.description.abstractW pracy zaprezentowano dwa nurty dyskusji na temat postprawdy. Pierwszy konserwatywno- krytyczny, zasadzający się na konieczności odrzucenia tego pojęcia jako nienaukowego i szkodliwego. W tym kontekście uznano bowiem, iż termin ten jest sprzeczny z dorobkiem filozofii, logiki klasycznej i nauki społecznej Kościoła katolickiego. Drugi z kolei nurt – liberalno-kontraktualistyczny – poszukuje uzasadnienia dla zjawiska postprawdy w logice nieklasycznej, trójwartościowej i rozmytej.pl_PL
dc.description.abstractThe work presents two trends of discussion on post-truth. The first is conservatively critical, based on the necessity of rejecting this concept as unscientific and harmful. In this context, it was recognized that this term contradicts the achievements of philosophy, classical logic and the social teaching of the Catholic Church. The second in the current – liberal – countercurrent – seeks to justify the phenomenon of post-truth in non-classical, trivalent and fuzzy logic.en_EN
dc.description.sponsorshipDokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych".pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectpostprawdapl_PL
dc.subjectlogika klasycznapl_PL
dc.subjectlogika trójwartościowapl_PL
dc.subjectlogika rozmytapl_PL
dc.subjectkontraktualizmpl_PL
dc.subjectpost-truthen_EN
dc.subjectclassical logicen_EN
dc.subjecttrivalent logicen_EN
dc.subjectfuzzy logicen_EN
dc.subjectcounter-actualityen_EN
dc.titlePostprawda w dyskursie publicznym w kontekście logiki klasycznej i logiki rozmytejpl_PL
dc.title.alternativePost-truth in public discourse in the context of classical logic and fuzzy logicen_EN
dc.typeArticlepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record