Now showing items 1-1 of 1

    • Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 209. Studia Russologica 9 

      Dziewanowska, Dorota; Chodurska, Halina; Stawarz, Barbara (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2016)
      Oddajemy w ręce Czytelników dziewiąty tom prac wydawany w ramach „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica”, zawierający artykuły pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W zbiorze ...