Show simple item record

dc.contributor.advisorPanasiewicz, Adampl_PL
dc.contributor.authorŁęska, Izabelapl_PL
dc.date.accessioned2021-11-30T13:27:32Z
dc.date.available2021-11-30T13:27:32Z
dc.date.issued2021-12-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/10870
dc.descriptionUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Sztuki. Rozprawa doktorska - promotor: dr hab. Adam Panasiewicz prof. UP.pl_PL
dc.description.abstractCelem projektu jest analiza pojęcia przypadku obiektywnego w odniesieniu do dziedzictwa awangardowego kierunku surrealizmu i jego wizualizacja pod postacią realizacji artystycznych. Realizacja jest refleksją nad mechanizmami twórczości artystycznej oraz podejmowanym przez artystę medium i wynikającymi z tego konsekwencjami, a także szerzej - nad zachowaniami społecznymi, powtórzeniami i fragmentacjami obecnymi w kulturze, nad fenomenem rozproszenia autora oraz intensywnego przenoszenia się działań artystycznych do przestrzeni wirtualnej (również w świetle obecnej pandemii). Stawiana jest hipoteza o kluczowym wpływie wyboru medium artystycznego dla poszukiwanych naturalnie przez twórcę właściwości świata i wpływ tych procesów na tworzone obiekty artystyczne. Obserwacje te czynione są w kontekście bogatej spuścizny surrealizmu obecnej we współczesnej sztuce, która żywi się zjawiskami i narzędziami kolektywnymi oraz performatywnymi. Badania oparte zostały na praktyce (practice-based research), ostateczne twórcze artefakty (dzieła sztuki) wraz z analizą procesu twórczego stanowią podstawę wkładu do wiedzy. Wynikiem badania są dzieła w postaci działań artystycznych, mediów cyfrowych lub twórczych perforamanców, akcji, działań i instalacji.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of the project is to analyze the concept of objective chance in relation to the avant-garde heritage of surrealism and its visualization in the form of artistic realizations. The implementation is a reflection on the mechanisms of artistic creativity and the medium undertaken by the artist and the consequences that result from it, as well as more broadly - on social behavior, repetitions and fragmentations present in the culture, on the phenomenon of the author's dispersion and the intense transfer of artistic activities to virtual space (also in light of current pandemic). A hypothesis about the key impact of choosing an artistic medium for the properties of the world sought naturally by the creator and the impact of these processes on the created artistic objects is made. These observations are also made in the context of the rich legacy of surrealism present in contemporary art that feeds on collective and performative phenomena and tools. The research was based on practice (practice-based research), the final creative artifacts (works of art) together with the analysis of the creative process form the basis of the contribution to knowledge. The result of the study are works in the form of artistic activities, digital media or creative perforamances, actions, activities and installations.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectprzypadek obiektywnypl_PL
dc.subjectsurrealizmpl_PL
dc.subjectkolektywnośćpl_PL
dc.subjectsynchronicznośćpl_PL
dc.subjectpractice-basedresearchpl_PL
dc.subjectobjective chanceen_EN
dc.subjectsurrealismen_EN
dc.subjectcollectivityen_EN
dc.subjectsynchronicityen_EN
dc.subjectpractice-basedresearchen_EN
dc.titleNa mych oczach ogromnieje przypadekpl_PL
dc.title.alternativeObjective chance encounters unfold before meen_EN
dc.typeThesispl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record