Recent Submissions

 • Kapliczka, obiekt konfrontacji z metafizycznością 

  Niewdana, Jakub (2022-05-27)
  W swoich pracach zawsze starałem się nawiązywać do metafizyki. Poszukiwałem “czegoś więcej” co jest ponad otaczającym nas światem fizycznym. W wyniku swoich przemyśleń podczas poszukiwania tematu na swoją pracę doktorską, ...
 • Po godzinach 

  Siembida, Grzegorz (2022-05-13)
  Projekt „Po godzinach” polega na mistyfikacji, a główną inspiracją do jego powstania jest ekspresyjne malarstwo na przedmiotach użytkowych: dzieło pracownic fabryki Emalii Olkusz wykonane pomiędzy latami 60. a 80. XX ...
 • „o grafice” 

  Winek, Witold (2022-04-22)
  Rozprawa doktorska pod tytułem „o grafice" opisuje genezę powstania powstania pracy artystycznej oraz jej najważniejsze założenia. Tematem przewodnim pracy jest istota grafiki warsztatowej. W pierwszej cześć pracy ...
 • Korekta. Społeczność przyszłości 

  Zolich, Katarzyna (2022-04-01)
  Praca doktorska Korekta. Społeczność przyszłości. dotyczy narracji o poszukiwaniu utopii i utopii w kontekście ideologicznej korekty. Problematyka Korekty dotyczy zatem: Społeczności, czyli relacji między jednostką a ...
 • Kolekcja – widzialne i niewidzialne. Teoretyczne rozważania nad działaniami w przestrzeni osiedli grodzonych 

  Ołdak, Edyta (2022-01-14)
  W mojej pracy teoretycznej, w poszczególnych częściach odnoszę się do motywu i rezultatów mojego działania w przestrzeni osiedla. Analizuję jego poszczególne efekty, które mają charakter intermedialny i zachodzą na styku ...
 • Na mych oczach ogromnieje przypadek 

  Łęska, Izabela (2021-12-17)
  Celem projektu jest analiza pojęcia przypadku obiektywnego w odniesieniu do dziedzictwa awangardowego kierunku surrealizmu i jego wizualizacja pod postacią realizacji artystycznych. Realizacja jest refleksją nad mechanizmami ...
 • ARTE(-)FAKTY 

  Weinreb, Paweł (2021-05-21)
  Projekt ARTE(-)FAKTY jest kontynuacją / rozwinięciem działań realizowanych w ramach projektu Elementarz (HAIKU), który zajmował się transpozycją istoty poezji Haiku do sztuk wizualnych. W projekcie ARTE(-)FAKTY dążę do ...
 • Oratorium. Słodycz kryształu 

  Hadrian, Dorota (2021-03-26)
  Rozprawa doktorska pt. „Oratorium. Słodycz kryształu” jest próbą opisania, w różnych kontekstach kulturowych, rzeźbiarskiej sceny rodzajowej, poruszającej temat kobiecości i macierzyństwa. Rozdział I mówi o idei, która ...
 • Planetarium 

  Baś, Kamil (2021-03-05)
  Projekt "Planetarium" stanowi autorskie spojrzenie na relację pomiędzy ciemnością i światłem. Jednym z głównych obszarów jego eksploracji są interakcje między uczestnikami wystawy oraz względem znajdujących się na niej ...
 • ZAKLĘCIE. Między demitologizacją i estetyzacją rzeczywistości w dobie nowych mediów 

  Przybyło-Górniak, Magdalena (2021-02-26)
  Niniejsza praca doktorska porusza zagadnienie równolegle zachodzących w kulturze współczesnej zjawisk demitologizacji oraz estetyzacji. Współistniejących, przeciwstawnych procesów, rozumianych jako pozbawianie lub ...
 • Obrazy konkursowe 

  Smyła, Monika (2020-10-30)
 • Rozczytywanie form 

  Smoleń, Justyna (2020-10-02)
  Praca doktorska Rozczytywanie form dzieli się na dwie części – pracę artystyczną, na którą składają się obrazy malarskie i obiekty, oraz część tekstową, będącą refleksją teoretyczną wynikającą z przeprowadzonych badań ...
 • Czerń wspomnień 

  Kolarz, Marzena (2020-02-28)
  Dysertacja doktorska jest ściśle związana z cyklem prac (fotografia i obiekty), który nosi tytuł Czerń wspomnień. Zarówno prace jak i dysertacja są moją osobistą wypowiedzią. Pierwsze rozdziały (rozdziały 1-3.1) określają ...
 • Niedokończone arcydzieło. Warsztat artysty 

  Poduszyńska, Anna (2020-02-28)
  Moje poszukiwania artystyczne koncentrują się wokół problematyki procesu twórczego. Za pośrednictwem różnych mediów: malarstwa, rzeźby, rysunku oraz fotografii zrealizowałam komplementarne względem siebie cykle prac. ...
 • Było minęło i teraz. Pejzaże ciała i szyte portrety 

  Pandyra, Piotr (2020-01-31)
  Rozprawa doktorska pod tytułem Było minęło i teraz. Pejzaże ciała i szyte portrety złożona z dwóch części, na styku starego i nowego, jest autorską interpretacją aktów Tamary Łempickiej z lat dwudziestych i trzydziestych ...
 • Pułapka 

  Stolarska-Gaik, Monika (2020-01-31)
  Praca doktorska pt. „Pułapka” to projekt multimedialny, na który składa się: instalacja mobilna, cykl fotografii otworkowych, słuchowisko oraz film. Został ona zrealizowany w mojej rodzinnej wsi Zaborów na Podkarpaciu. ...
 • Zawieszony obraz, odwrócona litera 

  Bratko, Michał (2019-11-22)
  Praca doktorska Zawieszony obraz, odwrócona litera to zbiór obiektów, kolaży i grafik, które odwołują się do roli tekstu, znaku w sztukach wizualnych, badając takie tematy jak odwracanie znaczenia, budowanie komunikatu ...
 • Zapomniana baśń - prawdziwa baśń 

  Żmijowska, Magdalena (2019-09-27)
  Praca doktorska skupia się wokół samoidentyfikacji oraz szukania swojego JA za pomocą baśni znanych z dzieciństwa. Dzieło artystyczne jest artystyczną opowieścią w obrębie ilustracji - instalacji, gdzie schematyczne sceny ...
 • "Pamięć wody" 

  Twardowska, Aleksandra Katarzyna (2019-06-28)
  Rozprawa doktorska pod tytułem „Pamięć wody" szczegółowo opisuje genezę powstawania artystycznej pracy doktorskiej oraz jej założenia. Dotyczy badań nad współzależnością wody i innych żywiołów. Opisuje zagadnienia symetrii ...
 • HORYZONT Dysonans poznawczy między obiektem a jego wizerunkiem 

  Głazik, Krescenty Grzegorz Maria (2019-05-24)
  Horyzont to linia dzieląca niebo i ziemię, granica tego, co możemy dostrzec. Horyzont określa też granice znaczeń otaczających nas obiektów. „Horizon 202" to nazwa aparatu, którym wykonane zostały fotografie będące bazą ...

View more