Recent Submissions

 • Planetarium 

  Baś, Kamil (2021-03-05)
  Projekt "Planetarium" stanowi autorskie spojrzenie na relację pomiędzy ciemnością i światłem. Jednym z głównych obszarów jego eksploracji są interakcje między uczestnikami wystawy oraz względem znajdujących się na niej ...
 • ZAKLĘCIE. Między demitologizacją i estetyzacją rzeczywistości w dobie nowych mediów 

  Przybyło-Górniak, Magdalena (2021-02-26)
  Niniejsza praca doktorska porusza zagadnienie równolegle zachodzących w kulturze współczesnej zjawisk demitologizacji oraz estetyzacji. Współistniejących, przeciwstawnych procesów, rozumianych jako pozbawianie lub ...
 • Obrazy konkursowe 

  Smyła, Monika (2020-10-30)
 • Rozczytywanie form 

  Smoleń, Justyna (2020-10-02)
  Praca doktorska Rozczytywanie form dzieli się na dwie części – pracę artystyczną, na którą składają się obrazy malarskie i obiekty, oraz część tekstową, będącą refleksją teoretyczną wynikającą z przeprowadzonych badań ...
 • Czerń wspomnień 

  Kolarz, Marzena (2020-02-28)
  Dysertacja doktorska jest ściśle związana z cyklem prac (fotografia i obiekty), który nosi tytuł Czerń wspomnień. Zarówno prace jak i dysertacja są moją osobistą wypowiedzią. Pierwsze rozdziały (rozdziały 1-3.1) określają ...
 • Niedokończone arcydzieło. Warsztat artysty 

  Poduszyńska, Anna (2020-02-28)
  Moje poszukiwania artystyczne koncentrują się wokół problematyki procesu twórczego. Za pośrednictwem różnych mediów: malarstwa, rzeźby, rysunku oraz fotografii zrealizowałam komplementarne względem siebie cykle prac. ...
 • Było minęło i teraz. Pejzaże ciała i szyte portrety 

  Pandyra, Piotr (2020-01-31)
  Rozprawa doktorska pod tytułem Było minęło i teraz. Pejzaże ciała i szyte portrety złożona z dwóch części, na styku starego i nowego, jest autorską interpretacją aktów Tamary Łempickiej z lat dwudziestych i trzydziestych ...
 • Pułapka 

  Stolarska-Gaik, Monika (2020-01-31)
  Praca doktorska pt. „Pułapka” to projekt multimedialny, na który składa się: instalacja mobilna, cykl fotografii otworkowych, słuchowisko oraz film. Został ona zrealizowany w mojej rodzinnej wsi Zaborów na Podkarpaciu. ...
 • Zawieszony obraz, odwrócona litera 

  Bratko, Michał (2019-11-22)
  Praca doktorska Zawieszony obraz, odwrócona litera to zbiór obiektów, kolaży i grafik, które odwołują się do roli tekstu, znaku w sztukach wizualnych, badając takie tematy jak odwracanie znaczenia, budowanie komunikatu ...
 • Zapomniana baśń - prawdziwa baśń 

  Żmijowska, Magdalena (2019-09-27)
  Praca doktorska skupia się wokół samoidentyfikacji oraz szukania swojego JA za pomocą baśni znanych z dzieciństwa. Dzieło artystyczne jest artystyczną opowieścią w obrębie ilustracji - instalacji, gdzie schematyczne sceny ...
 • "Pamięć wody" 

  Twardowska, Aleksandra Katarzyna (2019-06-28)
  Rozprawa doktorska pod tytułem „Pamięć wody" szczegółowo opisuje genezę powstawania artystycznej pracy doktorskiej oraz jej założenia. Dotyczy badań nad współzależnością wody i innych żywiołów. Opisuje zagadnienia symetrii ...
 • HORYZONT Dysonans poznawczy między obiektem a jego wizerunkiem 

  Głazik, Krescenty Grzegorz Maria (2019-05-24)
  Horyzont to linia dzieląca niebo i ziemię, granica tego, co możemy dostrzec. Horyzont określa też granice znaczeń otaczających nas obiektów. „Horizon 202" to nazwa aparatu, którym wykonane zostały fotografie będące bazą ...
 • Biały dzień całą noc 

  Lazar, Magdalena (2019-05-24)
  Praca doktorska pod tytułem Biały dzień całą noc ma na celu zbadanie, czy praktyki artystyczne mogą wpływać na zmianę sposobu myślenia o przyszłości, a także określenie jakimi metodami możemy przechwycić uwagę widza. ...
 • Droga prowadzi przez szafę 

  Kopytko, Natalia (2019-02-22)
  W mojej pracy doktorskiej koncentruję się na ruchu jako zmianie rozumianej w szerokim kontekście zarówno fizycznym, jak i psychologicznym oraz socjologicznym. Refleksje, które opisuję, często wynikają bezpośrednio z moich ...
 • Niewinna geografia 

  Janczy, Kornel (2019-01-25)
  Celem rozprawy doktorskiej pt. Niewinna geografia jest analiza przemian, jakie zaszły w polskim pejzażu po 1989 roku, oraz opis ich twórczej recepcji na gruncie sztuki polskiej. Rozmaite aspekty transformacji rodzimego ...
 • Dekonstrukcja 

  Stachurska-Barańska, Małgorzata (2019-01-11)
  W literaturze termin dekonstrukcja kojarzony jest przede wszystkim z osobą francuskiego filozofa Jacques’a Derridy, który wprowadził to pojęcie pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku. Tematem tej pracy nie jest analiza ...
 • Performerzy życia, outsiderzy sztuki - współuczestnictwo - współpraca 

  Pawlik, Joanna (2018-10-26)
  Celem mojej pracy doktorskiej jest ukazanie jak działanie w obszarze sztuk wizualnych, może zmierzyć się z problemem braku akceptacji i niezrozumieniem społecznym osób z niepełnosprawnością. Prezentowany projekt artystyczny ...
 • Akwarele – kolor i kształt. Mój malarski alfabet 

  Kuźniar, Elżbieta (2017-10-25)
  "Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A ziemia była niekształtowana i próżna i ciemność była nad przepaścią, a Duch Boży unaszał się nad wodami. I rzekł Bóg: Niech będzie światłość; i stała się światłość. I widział ...
 • Początek rzeczy - powrót po śladach 

  Sadowska, Anna (2015)
  Since my graduation I have been actively involved in art. I usually work using graphic techniques, mainly the Intaglio. Long experience in graphic art has allowed me to develop different ways of print making. Paradoxically, ...
 • Klisze - fotografia, pamięć, obraz graficzny 

  Niesyto, Mirosław (2015)
  Przedstawiona praca doktorska jest wynikiem moich doświadczeń zarówno jako fotografa, grafika, jak i filmowca amatora. Od czasów szkolnych zajmuję się fotografią analogową, a w okresie studiów poznałem tradycyjne techniki ...

View more


DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Theme by 
Atmire NV
Logo
Budowa Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego została sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.