Show simple item record

dc.contributor.advisorNieć, Grzegorzpl_PL
dc.contributor.authorLuković, Dagmarapl_PL
dc.date.accessioned2022-05-05T08:51:58Z
dc.date.available2022-05-05T08:51:58Z
dc.date.issued2022-05-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/11109
dc.descriptionUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Nauk Humanistycznych. Praca doktorska napisana pod kierunkiem dr hab. Grzegorza Niecia, prof. UP.pl_PL
dc.description.abstractCelem pracy jest ukazanie recepcji polskiego piśmiennictwa w Serbii w ciągu ostatnich trzech dekad w kontekście tradycji wzajemnych stosunków kulturalnych w wymiarze bibliograficznym, dokumentacyjnym oraz próba odpowiedzi na pytanie: na ile obecność polskiej książki i literatury stanowi kontynuację, na ile nawiązuje do dorobku poprzednich epok, głównie czasów pierwszej i drugiej Jugosławii, a na ile tworzy już nową jakość - właściwą dla Serbii w jej dzisiejszym kształcie terytorialnym, politycznym i kulturowym. Obecność polskiej literatury na serbskim rynku wydawniczym utrzymuje się na znaczącym poziomie, wzmacniana edycjami: chorwackimi, bośniackimi i czarnogórskimi, które są sprowadzane. Repertuar odzwierciedla, aczkolwiek w ograniczonym zakresie, rozwój polskiej literatury i pojawiające się nowe indywidualności. Zaznaczyć jednak należy, że inicjatywa w interesującym nas zakresie przeszła wyraźnie na polską stronę, która ponosi główny ciężar finansowy znakomitej większości przedsięwzięć nie tylko w zakresie przekładu i jego wydania, ale także promocji.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of this dissertation is to show the reception of Polish literature over the last three decades in the context of the tradition of mutual cultural relations in the bibliographic and documentary field, as well as to attempt to articulate an answer to the following question: to what extent is the presence of Polish books and literature a continuation, to what extent does it refer to the achievements of previous times, mainly the period of the first and second Yugoslavia, and to what extent does it create a new quality - specific for Serbia in its present territorial, political and cultural form. The presence of Polish literature on the Serbian publishing market remains at a significant level, strengthened by the Croatian, Bosnian and Montenegrin editions, which are imported. The repertoire reflects, albeit to a limited extent, the development of Polish literature and the emerging new individuals. It should be noted, however, that the initiative in our area of interest has clearly passed to the Polish side, which bears the main financial burden of most undertakings - not only in terms of translation and publication but also of promotion.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectliteratura polskapl_PL
dc.subjectprzekładypl_PL
dc.subjectpolsko-jugosłowiańskie stosunkipl_PL
dc.subjectpolsko-serbskie stosunkipl_PL
dc.subjectrynek książkipl_PL
dc.subjectPolish literatureen_EN
dc.subjecttranslationsen_EN
dc.subjectPolish-Yugoslav relationsen_EN
dc.subjectPolish-Serbian relationsen_EN
dc.subjectbook marketen_EN
dc.titlePolska książka i literatura w Serbii po 1989 rokupl_PL
dc.title.alternativePolish books and literature in Serbia after 1989en_EN
dc.typeThesispl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record