Show simple item record

dc.contributor.advisorPanasiewicz, Adampl_PL
dc.contributor.authorPeszko, Konradpl_PL
dc.date.accessioned2022-06-24T10:28:32Z
dc.date.available2022-06-24T10:28:32Z
dc.date.issued2022-07-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/11194
dc.descriptionUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Sztuki. Rozprawa doktorska - promotor: prof. Adam Panasiewicz.pl_PL
dc.description.abstractPraca doktorska pt. Gmach. Mapowanie zbiorowości ma na celu zbadanie możliwości eksplorowania wspomnień w postaci pamięci autobiograficznej w procesie rekonstrukcji przestrzeni postindustrialnego budynku Telpodu, zlokalizowanego na krakowskim Zabłociu. Główne założenia realizacji artystycznej skupiają się na tworzeniu modeli pamięciowych, bazujących na wspomnieniach osób wynajmujących przestrzeń w tym budynku. Na podstawie relacji zgromadzonych za pomocą zestawu pytań w formie ankiety, powstała multimedialna realizacja stanowiąca połączenie filmu animowanego pt. Gmach, oraz instalacji. Praca artystyczna wprowadza widza w narrację, o nieistniejącym już miejscu, budując przestrzenną opowieści, w której wyobrażenia i rzeczywiste wspomnienia, a także uchwycone różnice w odbiorze budynku, tworzą kolejne wersje jego historii. Teoretyczna część pracy skupia się na roli pamięci, jako nośnika kreującego tożsamość przestrzeni miejskiej. W tekście zostają przywołane różnorodne praktyki artystyczne wyrosłe na gruncie konceptualnym, stanowiące oryginalne i znaczące przykłady wykorzystania w twórczości wspomnień. Przytoczone postawy twórcze ilustrują złożony proces eksplorowania przeszłości, a także budowania wizualnych fantazmatów pamięciowych.pl_PL
dc.description.abstractDoctoral dissertation entitled 'The Edifice (Gmach). The Purpose of Mapping of Communities' is to investigate the possibility of exploring memories in the form of autobiographical memory in the process of reconstructing the space of the post-industrial Telpod building in Krakow’s district of Zabłocie. The main assumptions of the artistic production are focused on creating memory models founded on memories of people renting space in this building. Based on accounts collected by means of a set of questions in the form of a survey, a multimedia presentation was created as a combination of an animated film entitled 'The Edifice' and an installation. The artistic work introduces the viewer into a narrative about a place that no longer exists by unfolding a spatial story in which imagined and actual memories, as well as differences in the perception of the building that were captured, create successive versions of its history. The theoretical part of the dissertation focuses on the role of memory as a carrier creating the identity of urban space. The text refers to various artistic practices that emerged on the conceptual ground, which are original and significant examples of utilising memories in artistic output. The creative attitudes referred to illustrate the complex process of exploring the past and also building visual phantasms of memory.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectgmachpl_PL
dc.subjectmapowaniepl_PL
dc.subjectzbiorowośćpl_PL
dc.subjectpamięćpl_PL
dc.subjectrekonstrukcjapl_PL
dc.subjectEdificeen_EN
dc.subjectmappingen_EN
dc.subjectcommunitiesen_EN
dc.subjectmemoryen_EN
dc.subjectreconstructionen_EN
dc.titleGmach. Mapowanie zbiorowościpl_PL
dc.title.alternativeThe Edifice. The Purpose of Mapping of Communitiesen_EN
dc.typeThesispl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record