Show simple item record

dc.contributor.advisorOgonowska, Agnieszkapl_PL
dc.contributor.advisorStoch, Magdalenapl_PL
dc.contributor.authorPierzynka, Patrycja
dc.date.accessioned2022-06-27T08:48:28Z
dc.date.available2022-06-27T08:48:28Z
dc.date.issued2022-07-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/11196
dc.descriptionUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Nauk Humanistycznych. Instytut Filologii Polskiej. Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Agnieszki Ogonowskiej i dr hab. Magdaleny Stoch.pl_PL
dc.description.abstractRozprawa poświęcona jest motywowi wczesnej dorosłości w polskiej prozie wydanej po roku 1989. Cel rozważań stanowi weryfikacja tezy o słuszności wyodrębniania w rodzimym piśmiennictwie ‘literatury (dla) młodych dorosłych (kobiet)’ – new adult fiction (1). Ponadto ustosunkowanie się do założenia, że w odniesieniu do dzieł twórczyń publikujących po 1989 r. można mówić o zjawisku pokoleniowości (2). Praca została podzielona na pięć rozdziałów. Otwiera ją przedstawienie obranej metodologii, głównych kategorii badawczych oraz zarys stanu badań (I). Centralną część rozprawy stanowi analiza tekstów literackich (II). Badaniom poddano wybrane utwory prozatorskie, autorstwa pisarek, których bohaterkami są kobiety realizujące zadania rozwojowe charakterystyczne dla okresu wczesnej dorosłości. W kolejnym rozdziale jest mowa o powieściach podnoszenia świadomości – w nawiązaniu do odczytań, które przedstawiono i postulatu lektury „blisko tekstu” (III). Czwarty fragment ukazuje nowe obszary badawcze obejmujące poszukiwanie motywu wczesnej dorosłości w innych tekstach kultury (IV). Dysertację zamyka przedstawienie wniosków (V). Do pracy dołączono genogramy ilustrujące sytuacje bohaterek literackich, o których była mowa w rozprawie.pl_PL
dc.description.abstractThis dissertation is devoted to the motif of early adulthood in Polish prose published after 1989. The aim of this study is to verify the thesis about the rightness of distinguishing 'literature for new adults (women)' – new adult fiction in the domestic writing (1). Moreover, it answers the assumption, that in relation to the works of women authors publishing after 1989 it is possible to speak about the phenomenon of generationality (2). The work has been divided into five chapters. It opens with a presentation of the chosen methodology, the main research categories and an outline of the state of the research (I). The central part of the dissertation is the analysis of literary texts (II). The research was conducted on selected prose works, written by women writers, whose protagonists are women realizing developmental tasks characteristic for the period of early adulthood. The next section deals with consciousness-raising novels - with reference to the readings that have been presented and the postulate of "close reading" (III). The fourth fragment reveals new areas of research involving the search for the motif of early adulthood in other cultural texts (IV). The dissertation is closed with a presentation of conclusions (V). Genograms are included to illustrate the situations of the literary heroines discussed in the thesis.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectliteratura dla młodych dorosłychpl_PL
dc.subjectliteratura kobietpl_PL
dc.subjectpolska proza po 1989 rokupl_PL
dc.subjectwczesna dorosłośćpl_PL
dc.subjectnew adult fictionen_EN
dc.subjectwomen's literatureen_EN
dc.subjectPolish prose after 1989en_EN
dc.subjectearly adulthooden_EN
dc.titleSiostry w pokoleniu. Współczesna polska proza kobiet wobec wczesnej dorosłościpl_PL
dc.title.alternativeSisters in a generation. Contemporary Polish prose of women towards early adulthooden_EN
dc.typeThesispl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record