Now showing items 1-1 of 1

    • Krosno w czasach Odrodzenia : studia nad społeczeństwem miasta 

      Leśniak, Franciszek (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1992)
      Na książkę składają się cztery szkice oraz tabele zbierające materiał rozproszony na kartach ksiąg miejskich. Przekonanie o możliwości rozwiązania w stopniu przynajmniej dostatecznym zasygnalizowanych wcześniej problemów ...