Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Książki w plikach. Publikowanie, udostępnianie i użytkowanie 

  Kamińska-Czubała, Barbara; Górski, Michał; Tomkiewicz, Łukasz; Wajda, Grzegorz; Bohdanowicz, Karolina; Parkoła, Tomasz; Werla, Marcin; Lebda, Małgorzata; Krasińska, Barbara; Łakomy-Chłosta, Agnieszka; Jarocki, Mariusz; Rogoż, Michał; Siedlarz, Bartłomiej; Andrusiewicz, Piotr; Gałecka-Golec, Agnieszka; Łojewska, Iwona (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021)
  Z pewnym opóźnieniem oddajemy do rąk Czytelników kolejny tom materiałów z czwartej konferencji z cyklu „Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej”, której temat przewodni brzmiał: „Książki w plikach – publikowanie, udostępnianie i ...
 • Konkursy pamiętnikarskie w pedeutologii. Tradycje - Tendencje - Perspektywy badań 

  Łukasik, Joanna M. (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021)
  W niniejszej pracy zaprezentowałam najważniejsze wyniki badań prowadzonych przez pedeutologów, ukazujące funkcjonowanie nauczycieli na podstawie analizy treści pamiętników nadsyłanych drogą konkursową. Przez badaczy ...
 • Swobodne wypowiedzi uczniowskie w kształceniu literacko-kulturowym 

  Sporek, Paweł (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021)
  Celem prowadzonych badań było ukazanie historycznych i teoretycznych fundamentów swobodnych wypowiedzi uczniowskich w dydaktyce literatury, z uwzględnieniem wybranych aspektów dydaktyki języka, funkcjonalnie jednak ...
 • Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Wokół badań nad genealogią 

  Follprecht, Kamila; Napierała, Joanna; Bułat, Barbara; Szuster, Gabriel; Pasierbek, Zbigniew; Trzeskowska-Kubasik, Karolina; Pieczara, Jakub; Jędrzejewski, Przemysław; Popiołek, Bożena; Połomski, Łukasz; Lesiakowska, Renata; Sękowski, Paweł; Wyżga, Mateusz; Kluczewska, Aleksandra; Nowik, Andrzej Marek; Lisowski, Przemysław; Szlęzak, Karolina; Urbańska, Kinga; Saryusz-Romiszewski, Maciej; Szotek, Karol; Gierszon, Michał (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021)
  Genealogia – jedna z głównych nauk pomocniczych historii – już od dawna uznawana jest za swoisty fenomen w badaniach nad człowiekiem i jego historią. Coraz częściej zajmują się nią nie tylko naukowcy, ale przede wszystkim ...
 • Psychologia agresji na jawie i w marzeniach sennych 

  Dankiewicz, Malwina (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021)
  Problematyka agresji budzi szerokie zainteresowanie ze względu na jej negatywną naturę i niepokojąco powszechną obecność w życiu społecznym. W psychologii agresja jest często badaną i bardzo dobrze opisaną kwestią. ...
 • Wobec przemocy. Wychowanie - profilaktyka - wsparcie 

  Adamczyk, Dariusz; Adamczyk-Bębas, Wioleta; Bębas, Sylwester (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021)
  Celem niniejszej książki jest analiza problemu przemocy właśnie w perspektywie wychowawczej. Skoncentrowano się zwłaszcza na najbardziej fundamentalnym dla każdego człowieka środowisku wychowawczym, jakim jest rodzina. ...
 • Aksjologiczne orientacje wychowania 

  Adamczyk, Dariusz; Kaleta-Witusiak, Małgorzata (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021)
  Celem niniejszej książki jest analiza zagadnienia wartości, zwłaszcza moralnych, podstaw wartości, a także ukazanie ich w perspektywie wychowania. Wartości moralne w wychowaniu stanowią główny nurt podjętej analizy. ...
 • Fenomen ludzkiego cierpienia. Ujęcie filozoficzne, psychopedagogiczne i teologiczne 

  Adamczyk, Dariusz; Kaleta-Witusiak, Małgorzata; Skowron, Adam (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021)
  Celem niniejszej książki jest analiza zagadnienia ludzkiego cierpienia w kontekście powszechnego doświadczenia ogólnoludzkiego, przeżywania przez każdego człowieka, z uwzględnieniem jego misterium oraz sensu. Celem jest ...
 • Ojcowie pisarze i córki pisarki 

  Budrewicz, Tadeusz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021)
  Kultura utrwaliła biegunowe obrazy matki i ojca. Ojciec reprezentuje rozum, matka – serce; ojciec to świat, matka – dom. Każdy zna pieśń Serdeczna matko i te słowa: „Lecz kiedy Ojciec rozgniewany siecze,/ Szczęśliwy kto ...
 • Polityka w krzywym zwierciadle mediów. Stronniczość polityczna mediów w relacjonowaniu parlamentarnych kampanii wyborczych w 2015 i 2019 roku 

  Klepka, Rafał (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021)
  Podstawową tezą niniejszej pracy pozostaje przekonanie, że przekazy medialne dotyczące polityki mają charakter stronniczy, przy czym stronniczość mediów ma charakter mierzalny, co pozwala porównywać różne media ze sobą ...
 • Wokół języka poetyckiego Wincentego Byrskiego. Studia ze stylistyki i lingwistyki kulturowej 

  Olma, Marceli (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021)
  The purpose of the investigation undertaken in the monograph was an attempt at a precursory interpretation of the literary output of Wincenty Byrski (1870–1939) – an unknown poet from the Podbeskidzie region. His extensive ...
 • Ludzie - zasoby - usługi. Biblioteka Główna na 75-lecie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej 

  Błach, Marzena; Ciesielska-Kruczek, Renata; Duda, Bartłomiej; Folga, Agnieszka; Górski, Michał; Janas, Magdalena; Kania, Marcin; Kołakowska, Joanna; Krasińska, Barbara; Milc, Piotr; Panaś, Kamil; Piotrowska, Ewa; Siedlarz, Bartłomiej; Skórka, Stanisław; Twardy, Elżbieta; Uram, Miroslav; Wajda, Grzegorz; Wąsik, Barbara (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021)
  Oddajemy do rąk Czytelników wydawnictwo jubileuszowe powstałe z okazji 75-lecia Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W monografii podjęto tematykę usług, inicjatyw oraz projektów realizowanych w Bibliotece Głównej w ...
 • Imiona zakonne karmelitów bosych (od XVII do XX w.) 

  Zmuda, Ewa (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021)
  The main purpose of the monograph Imiona zakonne karmelitów bosych (od XVII do XX wieku) was to analyze the collected religious names of the Discalced Carmelites from all Polish monasteries from the seventeenth to the ...
 • Imiona zakonne karmelitanek bosych (od XVII do pierwszej połowy XX w.) 

  Zmuda, Ewa (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2019)
  Monograph Imiona zakonne karmelitanek bosych (od XVII do 1. połowy XX wieku) is the fruit of almost ten years of research on religious names. The main purpose of the work was to analyze the collected religious names of ...
 • Bezołowiowe tytaniany ferroelektryczne 

  Suchanicz, Jan (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2016)
  W monografii przedstawiono podstawowe informacje dotyczące polaryzacji dielektryków, efektów: elektrostrykcyjnego, piezoelektrycznego, piroelektrycznego oraz ferroelektrycznego, w tym właściwości ferroelektryka klasycznego, ...
 • No friendly God..."? (Self-)manifestations of the divine in the poetry of R. S. Thomas 

  Michalski, Przemysław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2016)
 • Poglądy ideowo-estetyczne Stanisława Tarnowskiego 

  Stachura-Lupa, Renata (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2016)
  Książka omawia poglądy ideowo-estetyczne Stanisława Tarnowskiego – jednego z najwybitniejszych krytyków i historyków literatury drugiej połowy XIX wieku, autora prac monograficznych (m.in. o pisarzach politycznych XVI ...
 • Struktury regionalne Francji 

  Dorocki, Sławomir (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2015)
  Powszechne przekonanie o podstawowym znaczeniu idei w procesie powstania państwa pozostaje w sprzeczności z oceną znaczenia rozwoju jego terytorium. Kształtowanie się bowiem terytorium państwa jest procesem niezwykle ...
 • Wierszobranie (druga połowa XIX wieku) 

  Budrewicz, Tadeusz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2016)
  Tytuł Wierszobranie powstał jako analogia do wyrazu „grzybobranie”. Analogia jest tu oparta na zasadzie emocji, które się przeżywa podczas zbierania grzybów, i na późniejszej satysfakcji z urobku. Kto wątpi w grzyby ...

View more