Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Medialne obrazy świata. Wybrane problemy społeczno-polityczne w mediach 

  Klepka, Rafał; Pacholska, Anna; Piekarz, Michał; Ziarko, Andrzej; Wasiuta, Olga; Wasiuta, Sergiusz; Popławska, Joanna; Mazur, Przemysław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2018)
  Praca, którą Czytelnik trzyma w dłoni, jest efektem wymiany poglądów pomiędzy naukowcami – teoretykami i praktykami – zajmującymi się różnymi dziedzinami nauki na temat tego, jak bliskie im badawczo problemy są prezentowane ...
 • Medialne obrazy świata. T. 2, Polityka i bezpieczeństwo w relacjach medialnych 

  Idzik, Jakub; Klepka, Rafał; Piekarz, Michał; Weredyńska, Estera; Ujma, Maciej; Gardocki, Damian; Biłka, Iwona; Chudy, Zuzanna; Korba, Katarzyna; Nessing-Kaliciecka, Sylwia; Bębenek, Anna; Jakóbczyk, Natalia; Kapusta, Agnieszka; Kasolik, Bartosz; Pierzchała, Agnieszka (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2019)
  Oddajemy w ręce Czytelników drugi tom pracy zatytułowanej Medialne obrazy świata. Popularność pierwszej części książki sprawiła, że postanowiono zaproponować jej kontynuację w nowej, nieco innej odsłonie. W wydanej w ...
 • Maria z Grocholskich księżna Witoldowa Czartoryska 

  Obtułowicz, Barbara (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2022)
  Książka ma układ chronologiczno-problemowy i składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym omawiam pochodzenie księżnej, to jest dzieje jej przodków i rodziców na Podolu. Drugi traktuje o niej jako pannie, hrabiance ...
 • Psychoedukacja w procesie wspomagania rehabilitacji osób z niepełnosprawnością 

  Majewicz, Piotr; Oleńska-Pawlak, Teresa; Jarnecka, Dorota; Dyduch, Ewa; Klaczak, Marzena; Pająk, Katarzyna; Buczek, Agnieszka; Sikorski, Jacek; Kościółek, Maria; Bombińska-Domżał, Anna; Zawidniak, Nina; Bochenek, Katarzyna; Niemiec-Elanany, Sylwia; Lubińska-Kościółek, Elżbieta; Wolska, Danuta; Aondo-Akka, Grażyna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
  Książka, którą oddajemy w Państwa ręce, powstała w wyniku realizacji projektu badawczego przygotowanego przez pracowników Katedry Dydaktyki Specjalnej i Psychoedukacji Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu ...
 • Natura, człowiek, kultura 

  Dyda, Mateusz; Zagata Leśnicka, Patrycja; Batoryna, Marta; Semla, Magdalena; Błaszczyk, Martyna; Sawa, Monika; Górecka, Monika; Paluch, Joanna; Biela, Adrian; Patrzylas, Artur; Paszyński, Wojciech; Ból, Katarzyna; Koniecko, Klaudia; Kaczmarek, Patryk (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
  Niniejsza książka porusza aktualne zagadnienia nauk przyrodniczych w obliczu nowych technologii i przemian kulturowych związanych z problemami świata i człowieka, zarówno lokalnymi, jak i globalnymi, biologii na poziomie ...
 • Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T. 4.2. Konteksty indywidualne i środowiskowe 

  Parys, Katarzyna; Mikrut, Adam; Winczura, Barbara; Łaba-Hornecka, Agnieszka; Ochman, Agnieszka; Lew-Koralewicz, Aneta; Aondo-Akaa, Bawer; Konarska, Joanna; Czerwińska, Kornelia; Kocoń, Malwina; Aondo-Akaa, Grażyna; Burczyc, Dorota; Wojciechowski, Franciszek; Opozda-Suder, Sylwia; Minczakiewicz, Elżbieta M.; Kobosko, Joanna; Trojańska, Małgorzata; Biernat, Mateusz; Gunia, Grażyna; Konieczna, Iwona; Skrzetuska, Ewa; Tuchowska, Jagoda; Węsierska, Katarzyna; Gałuszka, Izabella (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
 • Kościół katolicki i nowa lewica. Dwie tradycje - dwa spojrzenia 

  Sozańska, Dominika (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2019)
  Celem tej książki będzie odpowiedź na pytanie, jakie są podobieństwa i różnice w programach proponowanych przez partie trzeciej drogi i Kościół katolicki. By jej udzielić, przedstawię specyfikę obu koncepcji, porównam ...
 • Chosen topics of supporting persons with a disability. vol. 3 

  Konieczna, Iwona; Łaba-Hornecka, Agnieszka; Majewicz, Piotr; Malik, Natalia; Winczura, Barbara; Trojańska, Małgorzata; Duczmalewska, Anna; Bizova, Nad’a; Brzdęk, Ewa; Zielińska, Jolanta; Kulinowski, Wojciech; Galkienė, Alvyra; Gołąbek-Jonak, Patrycja; Lechta, Viktor; Zamkowska, Anna; Żuchowska-Skiba, Dorota (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
  Submitted to the reader as the next, third volume of the series of studies “Chosen Topics of Supporting Persons with a Disability”, this book is provided with a subtitle: Towards Tradition and Innovation. It is because ...
 • Polonais et Roumains dans la Première Guerre mondiale. Études et essais 

  Berindei, Dan; Willaume, Małgorzata-Julia; Żarnowski, Janusz; Bolovan, Ioan; Wołos, Mariusz; Otu, Petre; Kornat, Marek; Pippidi, Andrei; Gierkowska-Kałłaur, Joanna; Łaptos, Józef (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
 • Lewica polska i niemiecka wobec I wojny światowej 

  Chwedoruk, Rafał; Śliwa, Michał; Samuś, Paweł; Pietrzak, Jacek; Oberhaus, Salvador; Juchnowski, Rafał; Jastrząb, Łukasz; Wasilewski, Krzysztof; Politt, Holger; Kochnowski, Roman (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
  Przeszłość stanowi inspirację. Do namysłu - dla wszystkich, do badań - dla mniej lub bardziej profesjonalnych zainteresowanych. Jest elementem społecznej pamięci. Społecznej - to znaczy wielu ludzi i wielu różnych ...
 • Własność gruntów a poziom rozwoju małych miast w Polsce. Ujęcie typologiczno-przestrzenne 

  Kwiatek-Sołtys, Agnieszka (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
  Celem głównym pracy jest próba określenia znaczenia istniejącego zróżnicowania form i struktury własności gruntów dla możliwości rozwoju małych miast w Polsce. Z tak określonym zadaniem wiąże się przede wszystkim konieczność ...
 • Chorologia ryjkowców z podrodziny Entiminae (Coleoptera Curculionidae bez Otiorhynchini) w Polsce 

  Mazur, Mieczysław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
  The paper discusses the distribution of 152 species of weevils of the subfamily Entiminae (excluding the tribe Otiorhynchini), which have so far been reported from Poland. Among studied weevils 135 species have been ...
 • Pochwała wiedzy negatywnej. Szkice na obie ręce 

  Mudyń, Krzysztof (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
  Prezentowana publikacja składa się z trzynastu na ogół krótkich tekstów, które na pozór dotyczą dość różnych kwestii. Co więcej, niektóre z nich powstały dość dawno temu i zostały już gdzieś, kiedyś opublikowane. Są też ...
 • The Good Huswifes Handmaide for the Kitchin czyli Przydatna pomoc dobrej gospodyni w kuchni 

  Kuropatnicki, Andrzej K. (tłumaczenie, wstęp, komentarze) (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
  Dzieło The Good Huswifes Handmaide for the Kitchin jest książką kucharską z końca XVI wieku. Jak wiele tego typu publikacji z owego okresu powstała poprzez zebranie przepisów kulinarnych z różnych wcześniejszych źródeł, ...
 • Wizja świata - wizja dziecka w przestrzeni podręczników do edukacji wczesnoszkolnej 

  Czaja-Chudyba, Iwona; Szkolak-Stępień, Anna; Pawlak, Bożena; Drwal, Beata; Janas, Maria; Myśliwiec, Katarzyna; Vaškevìč-Buś, Jovita; Zadęcka-Cekiera, Anna; Nawolska, Barbara; Żądło-Treder, Joanna; Paśko, Ingrid; Glanowska, Monika; Kosztyła, Bernadeta; Waligóra, Monika; Nęcka, Monika; Dworska-Kaczmarczyk, Urszula; Żmijewska, Ewa; Wojniak, Justyna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
  Szkolny obraz świata, kreowany w procesie nauczania i uczenia się, jest po części efektem zapisów zamieszczonych w dokumentach programowych i materiałach metodycznych, oddziałują na niego też niewątpliwie wszystkie ...
 • iEdukacja. Synergia nowych mediów i dydaktyki. Ewolucja - antynomie - konteksty 

  Potyrała, Katarzyna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
  Celem niniejszego opracowania jest ukazanie zmian w edukacji w kontekście rozwoju i możliwości technologii informacyjnej oraz konwergencji mediów edukacyjnych (przenikania się starych i nowych mediów ze swobodnym przepływem ...
 • Nauczyciele wczesnej edukacji wobec problemu diagnozowania specyficznych trudności w uczeniu się 

  Szkolak-Stępień, Anna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
  Praca składa się z dziewięciu rozdziałów. Pierwszy z nich poświęcony został historii badań nad dysleksją i dyskalkulią rozwojową. Przegląd dokonań światowych i krajowych doprowadził autorkę do spostrzeżenia, że ...
 • Rola osoby znaczącej w kształtowaniu obrazu siebie sieroty społecznej 

  Sznajder, Dominika (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
  Człowiek jest istotą społeczną i dlatego nie może rozwijać się bez kontaktu z innymi ludźmi. Jego przeżycia i rozwój zależą od oddziaływania innych osób. Powszechnie przyjmuje się, że to rodzina jest najlepszym ...
 • Współczesne tendencje w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością 

  Majewicz, Piotr; Mikrut, Adam; Dyduch, Ewa; Aondo-Akaa, Grażyna; Niemiec, Sylwia; Pająk, Katarzyna; Zielińska, Jolanta; Stosor, Alina; Glac, Izabela; Sikorski, Jacek (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021)
  Obecny stan wiedzy, badań i rozwiązań praktycznych w obszarze problematyki związanej z niepełnosprawnością jest jedynie fazą procesu rozwoju tej sfery nauki i praktyki rehabilitacji. Liczne uwarunkowania polityczne, s ...
 • Prasa w warsztacie badawczym historyka 

  Słaby, Agnieszka; Follprecht, Kamila; Sroka, Łukasz Tomasz; Meus, Konrad; Śleziak, Katarzyna; Röskau-Rydel, Isabel; Kawalla, Iwona; Trojański, Piotr; Majewski, Mariusz W.; Bednarowska, Aleksandra; Chłosta-Sikorska, Agnieszka (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
  Prasa bez wątpienia stanowi jedno z najwartościowszych źródeł wykorzystywanych w warsztacie badawczym historyka. Dla wielu reprezentantów środowisk historycznych pozostaje ona kluczowym skarbcem wiedzy o minionych czasach ...

View more