Recent Submissions

 • Systèmes linguistiques et textes en contraste : études de linguistique slavo-romane 

  Inkova, Olga; Nowakowska, Małgorzata; Scarpel, Sebastiano (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2020)
 • Rezultatywność w języku francuskim i polskim 

  Nowakowska, Małgorzata (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2020)
  Język francuski wyraża rezultatywność za pomocą czasów złożonych zbudowanych z czasownika posiłkowego w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym oraz z imiesłowu biernego. Takich czasów w systemie języka polskiego brak. ...
 • Rozwój zawodowy kadr w systemie bezpieczeństwa narodowego 

  Kaźmierczak, Danuta (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2020)
 • Studies on female patronage in the 17th and 18th centuries 

  Starchenko, Natalia; Biłous, Natalia; Trimoniene, Rita Regina; Oczko, Piotr; Kwaśna, Karolina; Żołądź-Strzelczyk, Dorota; Szylar, Anna; Traczyk, Łukasz; Pietrzak, Jarosław; Kucharski, Adam; Sajdak, Kinga; Stasiewicz, Krystyna; Kicińska, Urszula; Penkała-Jastrzębska, Anna; Słaby, Agnieszka; Kuras, Katarzyna; Dormus, Katarzyna; Kudła, Lucyna; Pekaniec, Anna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2019)
  “Is this possible to define one universal model for female patronage?” asked Dionysios Stathakopoulos in “Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte,” indicating the complexity of the problems researchers of this issue are ...
 • Obrazy uliczne Piotra Jargusza : sztuka w przestrzeni społecznej 

  Jeżowski, Krzysztof; Wójtowicz, Piotr; Solewski, Rafał; Pałach, Beata; Bujnowski, Jan; Nowakowska, Agnieszka; Brincken, Adam; Łątka, Joanna; Orzech, Lucjan; Sobolewski, Stanisław; Niespodziewana-Rados, Małgorzata; Agatowska, Agata; Achremowicz, Hanna; Kamińska-Sztark, Kamila; Bartkevičius, Ričardas; Jucevičiūtė-Bartkevičienė, Vaiva; Batorski, Marek; Knycz, Natalia; Plińska, Weronika; Stankiewicz, Sebastian; Jargusz, Piotr (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2019)
 • Interpretanty lektur produkty medialnego przemysłu : multimedialne moduły tematyczne jako dydaktyczny instrument 

  Ślósarz, Anna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2018)
 • Lekcje polskiego krajobrazu : międzywojenna proza podróżnicza dla młodzieży 

  Budrewicz, Zofia (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
 • Foreign language learning at pre-primary level : parental aspirations and educational practice 

  Rokita-Jaśkow, Joanna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
  Niniejsza praca przedstawia problem wczesnego startu językowego w odniesieniu do dzieci przedszkolnych z kilku perspektyw: - Z perspektywy polityki edukacyjnej Unii Europejskiej, według której wczesne rozpoczynanie nauki ...
 • Zmiany zachowań prokreacyjnych w Polsce w ujęciu przestrzennym 

  Kurek, Sławomir; Lange, Milena (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
  Celem opracowania jest rozpoznanie zmian w zachowaniach prokreacyjnych w ujęciu regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem rozprzestrzeniania się wielkomiejskiego wzorca płodności w strefach podmiejskich dużych miast i ...
 • Metamorfozy Parlamentu Westminsterskiego do połowy XVIII wieku 

  Jaeschke, Andrzej (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
  Zamysł napisania monografii poświęconej historii i przekształceniom ustrojowym parlamentu westminsterskiego zrodził się u piszącego te słowa niejako przez przypadek. Gdyby nie kolejna zmiana planów studiów na kierunku ...
 • Myślenie krytyczne w kontekstach edukacji wczesnoszkolnej - uwarunkowania nieobecności 

  Czaja-Chudyba, Iwona (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
  Niniejsza praca powstała z potrzeby transformacji szkoły. Zgadzając się z wieloma krytycznymi diagnozami i interpretacjami dotyczącymi dużej nieprzydatności, sztuczności i reproduktywności wiedzy, w którą wyposaża uczniów ...
 • Studia nad językiem ksiąg gromadzkich wsi Kasina Wielka 1513-1804 

  Kobylińska, Józefa (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
 • Fauna kleszczy (Ixodida) Europy Środkowej 

  Nowak-Chmura, Magdalena (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
  Kleszcze (Acari: Ixodida) są jedną z najważniejszych grup pasożytów atakujących człowieka. Stały się głównym celem badań medycznych i weterynaryjnych ze względu na ich bezpośredni chorobotwórczy wpływ na żywicieli, ale ...
 • Wpływ ziół na niektóre gatunki chrząszczy szkodliwe w magazynach i przechowalniach 

  Kłyś, Małgorzata (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
 • Imiennictwo krakowian od XVI do XVIII wieku na tle historii i kultury 

  Rudnicka-Fira, Elżbieta (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
  Przedmiotem niniejszego opracowania są imiona mieszkańców Krakowa poświadczone w wybranych dokumentach krakowskich z okresu średniopolskiego (XVI–XVIII w.). Celem monografii jest zgromadzenie w miarę pełnego i reprezentatywnego ...
 • Paramecium jako organizm modelowy w badaniach farmakologicznych 

  Greczek-Stachura, Magdalena (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
  W komórkach pierwotniaków stwierdzono występowanie związków przypominających neuroprzekaźniki czy hormony kręgowców. Serotonina i biogenne aminy, takie jak katecholaminy, zwane niekiedy feromonami, mogą regulować wiele ...
 • Metodologia matematyki jako przedmiot badań antropomatematycznych 

  Żeromska, Anna K. (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
  Niniejsza monografia stanowi próbę syntetycznego przedstawienia rozważań teoretycznych oraz wyników badań dydaktycznych, prowadzonych przeze mnie w latach 1998–2012, przedmiotem których był proces nauczania i uczenia się ...
 • Nie święci garnki lepią : obraz rzemiosła utrwalony w polskiej frazeologii 

  Młynarczyk, Ewa (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
  Rzemieślnikami miasta/ rzeczypospolite stoją, przysłowie zanotowane przez Grzegorza Knapskiego w pierwszej połowie XVII wieku, dobitnie oddaje rolę, jaką w rozwoju miast i państw odgrywało rzemiosło – „pierwotna forma ...
 • Mediolingwistyka : wprowadzenie 

  Skowronek, Bogusław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
 • A teacher in the contemporary multicultural world 

  Shmalyey, A. V.; Jayusi, Wurud; Kovácsné Bakosi, Éva; Czaja-Chudyba, Iwona; Kocór, Maria; Ochwat, Paweł; Tomczak, Michał; Karłyk-Ćwik, Anna; Kmita, Maria; Celarek, Krystyna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
  In the contemporary world, the cultural and social changes are becoming more and more dynamic. Extensive migrations as well as social and political transformations considerably influence the educational processes ...

View more