Recent Submissions

 • Przenicowana rzeczywistość. Świat konsumpcji a etyka Immanuela Kanta 

  Abramciów, Rafał; Mysona Byrska, Joanna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2018)
  Rzeczywistość ludzkiego życia podlega ciągłej przemianie. Już Heraklit z Efezu w VI wieku przed Chrystusem powtarzał: Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. Na przełomie XX i XXI wieku zmiany zachodzą wyjątkowo szybko; ...
 • Od Galicji po Amerykę. Literackim tropem XIX-wiecznych podróży 

  Budrewicz, Tadeusz; Sadlik, Magdalena (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2018)
 • Możliwości terapii i wsparcia osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin 

  Kościółek, Maria; Wolska, Danuta (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2018)
 • The impact of a national examination in foreign language on teaching, learning and the work of schools 

  Ellis, Melanie (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2018)
  In 1999 Poland began reform of the education system. The structure of the system of schools changed, which created a new type of school for years 7 to 9, for young people between the ages of 13 and 16, the lower secondary ...
 • Motywy autobiograficzne w twórczości Janoscha 

  Bajorek, Angela (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2018)
  Tematem niniejszej pracy są motywy autobiograficzne w twórczości Janoscha, autora kojarzonego z dwiema dziedzinami: literaturą dla dzieci oraz pisarstwem dla dorosłych, związanym z tematyką Górnego Śląska. Druga z nich ...
 • Postmodernistyczne gry Iwana Wyrypajewa 

  Kurjački-Góra, Natalia (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2022)
  Iwan Wyrypajew, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli współczesnej dramaturgii rosyjskiej, to artysta wszechstronny. Choć sam często powtarza, że jest przede wszystkim dramatopisarzem, z powodzeniem realizuje się ...
 • Psychological methods in research on didactics of physics 

  Rosiek, Roman (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2020)
  The development of electronics, digital technology, and IT tools has been progressing quickly in all aspects of human life in recent years. The significant development and the contribution of physics to the formulation ...
 • Medialne obrazy świata. Wybrane problemy społeczno-polityczne w mediach 

  Klepka, Rafał; Pacholska, Anna; Piekarz, Michał; Ziarko, Andrzej; Wasiuta, Olga; Wasiuta, Sergiusz; Popławska, Joanna; Mazur, Przemysław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2018)
  Praca, którą Czytelnik trzyma w dłoni, jest efektem wymiany poglądów pomiędzy naukowcami – teoretykami i praktykami – zajmującymi się różnymi dziedzinami nauki na temat tego, jak bliskie im badawczo problemy są prezentowane ...
 • Medialne obrazy świata. T. 2, Polityka i bezpieczeństwo w relacjach medialnych 

  Idzik, Jakub; Klepka, Rafał; Piekarz, Michał; Weredyńska, Estera; Ujma, Maciej; Gardocki, Damian; Biłka, Iwona; Chudy, Zuzanna; Korba, Katarzyna; Nessing-Kaliciecka, Sylwia; Bębenek, Anna; Jakóbczyk, Natalia; Kapusta, Agnieszka; Kasolik, Bartosz; Pierzchała, Agnieszka (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2019)
  Oddajemy w ręce Czytelników drugi tom pracy zatytułowanej Medialne obrazy świata. Popularność pierwszej części książki sprawiła, że postanowiono zaproponować jej kontynuację w nowej, nieco innej odsłonie. W wydanej w ...
 • Maria z Grocholskich księżna Witoldowa Czartoryska 

  Obtułowicz, Barbara (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2022)
  Książka ma układ chronologiczno-problemowy i składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym omawiam pochodzenie księżnej, to jest dzieje jej przodków i rodziców na Podolu. Drugi traktuje o niej jako pannie, hrabiance ...
 • Psychoedukacja w procesie wspomagania rehabilitacji osób z niepełnosprawnością 

  Majewicz, Piotr; Oleńska-Pawlak, Teresa; Jarnecka, Dorota; Dyduch, Ewa; Klaczak, Marzena; Pająk, Katarzyna; Buczek, Agnieszka; Sikorski, Jacek; Kościółek, Maria; Bombińska-Domżał, Anna; Zawidniak, Nina; Bochenek, Katarzyna; Niemiec-Elanany, Sylwia; Lubińska-Kościółek, Elżbieta; Wolska, Danuta; Aondo-Akka, Grażyna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
  Książka, którą oddajemy w Państwa ręce, powstała w wyniku realizacji projektu badawczego przygotowanego przez pracowników Katedry Dydaktyki Specjalnej i Psychoedukacji Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu ...
 • Natura, człowiek, kultura 

  Dyda, Mateusz; Zagata Leśnicka, Patrycja; Batoryna, Marta; Semla, Magdalena; Błaszczyk, Martyna; Sawa, Monika; Górecka, Monika; Paluch, Joanna; Biela, Adrian; Patrzylas, Artur; Paszyński, Wojciech; Ból, Katarzyna; Koniecko, Klaudia; Kaczmarek, Patryk (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
  Niniejsza książka porusza aktualne zagadnienia nauk przyrodniczych w obliczu nowych technologii i przemian kulturowych związanych z problemami świata i człowieka, zarówno lokalnymi, jak i globalnymi, biologii na poziomie ...
 • Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T. 4.2. Konteksty indywidualne i środowiskowe 

  Parys, Katarzyna; Mikrut, Adam; Winczura, Barbara; Łaba-Hornecka, Agnieszka; Ochman, Agnieszka; Lew-Koralewicz, Aneta; Aondo-Akaa, Bawer; Konarska, Joanna; Czerwińska, Kornelia; Kocoń, Malwina; Aondo-Akaa, Grażyna; Burczyc, Dorota; Wojciechowski, Franciszek; Opozda-Suder, Sylwia; Minczakiewicz, Elżbieta M.; Kobosko, Joanna; Trojańska, Małgorzata; Biernat, Mateusz; Gunia, Grażyna; Konieczna, Iwona; Skrzetuska, Ewa; Tuchowska, Jagoda; Węsierska, Katarzyna; Gałuszka, Izabella (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
 • Kościół katolicki i nowa lewica. Dwie tradycje - dwa spojrzenia 

  Sozańska, Dominika (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2019)
  Celem tej książki będzie odpowiedź na pytanie, jakie są podobieństwa i różnice w programach proponowanych przez partie trzeciej drogi i Kościół katolicki. By jej udzielić, przedstawię specyfikę obu koncepcji, porównam ...
 • Chosen topics of supporting persons with a disability. vol. 3 

  Konieczna, Iwona; Łaba-Hornecka, Agnieszka; Majewicz, Piotr; Malik, Natalia; Winczura, Barbara; Trojańska, Małgorzata; Duczmalewska, Anna; Bizova, Nad’a; Brzdęk, Ewa; Zielińska, Jolanta; Kulinowski, Wojciech; Galkienė, Alvyra; Gołąbek-Jonak, Patrycja; Lechta, Viktor; Zamkowska, Anna; Żuchowska-Skiba, Dorota (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
  Submitted to the reader as the next, third volume of the series of studies “Chosen Topics of Supporting Persons with a Disability”, this book is provided with a subtitle: Towards Tradition and Innovation. It is because ...
 • Polonais et Roumains dans la Première Guerre mondiale. Études et essais 

  Berindei, Dan; Willaume, Małgorzata-Julia; Żarnowski, Janusz; Bolovan, Ioan; Wołos, Mariusz; Otu, Petre; Kornat, Marek; Pippidi, Andrei; Gierkowska-Kałłaur, Joanna; Łaptos, Józef (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
 • Lewica polska i niemiecka wobec I wojny światowej 

  Chwedoruk, Rafał; Śliwa, Michał; Samuś, Paweł; Pietrzak, Jacek; Oberhaus, Salvador; Juchnowski, Rafał; Jastrząb, Łukasz; Wasilewski, Krzysztof; Politt, Holger; Kochnowski, Roman (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
  Przeszłość stanowi inspirację. Do namysłu - dla wszystkich, do badań - dla mniej lub bardziej profesjonalnych zainteresowanych. Jest elementem społecznej pamięci. Społecznej - to znaczy wielu ludzi i wielu różnych ...
 • Własność gruntów a poziom rozwoju małych miast w Polsce. Ujęcie typologiczno-przestrzenne 

  Kwiatek-Sołtys, Agnieszka (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
  Celem głównym pracy jest próba określenia znaczenia istniejącego zróżnicowania form i struktury własności gruntów dla możliwości rozwoju małych miast w Polsce. Z tak określonym zadaniem wiąże się przede wszystkim konieczność ...
 • Chorologia ryjkowców z podrodziny Entiminae (Coleoptera Curculionidae bez Otiorhynchini) w Polsce 

  Mazur, Mieczysław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
  The paper discusses the distribution of 152 species of weevils of the subfamily Entiminae (excluding the tribe Otiorhynchini), which have so far been reported from Poland. Among studied weevils 135 species have been ...
 • Pochwała wiedzy negatywnej. Szkice na obie ręce 

  Mudyń, Krzysztof (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
  Prezentowana publikacja składa się z trzynastu na ogół krótkich tekstów, które na pozór dotyczą dość różnych kwestii. Co więcej, niektóre z nich powstały dość dawno temu i zostały już gdzieś, kiedyś opublikowane. Są też ...

View more