Recent Submissions

 • Kościół katolicki i nowa lewica. Dwie tradycje - dwa spojrzenia 

  Sozańska, Dominika (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2019)
  Celem tej książki będzie odpowiedź na pytanie, jakie są podobieństwa i różnice w programach proponowanych przez partie trzeciej drogi i Kościół katolicki. By jej udzielić, przedstawię specyfikę obu koncepcji, porównam ...
 • Chosen topics of supporting persons with a disability. vol. 3 

  Konieczna, Iwona; Łaba-Hornecka, Agnieszka; Majewicz, Piotr; Malik, Natalia; Winczura, Barbara; Trojańska, Małgorzata; Duczmalewska, Anna; Bizova, Nad’a; Brzdęk, Ewa; Zielińska, Jolanta; Kulinowski, Wojciech; Galkienė, Alvyra; Gołąbek-Jonak, Patrycja; Lechta, Viktor; Zamkowska, Anna; Żuchowska-Skiba, Dorota (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
  Submitted to the reader as the next, third volume of the series of studies “Chosen Topics of Supporting Persons with a Disability”, this book is provided with a subtitle: Towards Tradition and Innovation. It is because ...
 • Polonais et Roumains dans la Première Guerre mondiale. Études et essais 

  Berindei, Dan; Willaume, Małgorzata-Julia; Żarnowski, Janusz; Bolovan, Ioan; Wołos, Mariusz; Otu, Petre; Kornat, Marek; Pippidi, Andrei; Gierkowska-Kałłaur, Joanna; Łaptos, Józef (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
 • Lewica polska i niemiecka wobec I wojny światowej 

  Chwedoruk, Rafał; Śliwa, Michał; Samuś, Paweł; Pietrzak, Jacek; Oberhaus, Salvador; Juchnowski, Rafał; Jastrząb, Łukasz; Wasilewski, Krzysztof; Politt, Holger; Kochnowski, Roman (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
  Przeszłość stanowi inspirację. Do namysłu - dla wszystkich, do badań - dla mniej lub bardziej profesjonalnych zainteresowanych. Jest elementem społecznej pamięci. Społecznej - to znaczy wielu ludzi i wielu różnych ...
 • Własność gruntów a poziom rozwoju małych miast w Polsce. Ujęcie typologiczno-przestrzenne 

  Kwiatek-Sołtys, Agnieszka (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
  Celem głównym pracy jest próba określenia znaczenia istniejącego zróżnicowania form i struktury własności gruntów dla możliwości rozwoju małych miast w Polsce. Z tak określonym zadaniem wiąże się przede wszystkim konieczność ...
 • Chorologia ryjkowców z podrodziny Entiminae (Coleoptera Curculionidae bez Otiorhynchini) w Polsce 

  Mazur, Mieczysław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
  The paper discusses the distribution of 152 species of weevils of the subfamily Entiminae (excluding the tribe Otiorhynchini), which have so far been reported from Poland. Among studied weevils 135 species have been ...
 • Pochwała wiedzy negatywnej. Szkice na obie ręce 

  Mudyń, Krzysztof (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
  Prezentowana publikacja składa się z trzynastu na ogół krótkich tekstów, które na pozór dotyczą dość różnych kwestii. Co więcej, niektóre z nich powstały dość dawno temu i zostały już gdzieś, kiedyś opublikowane. Są też ...
 • The Good Huswifes Handmaide for the Kitchin czyli Przydatna pomoc dobrej gospodyni w kuchni 

  Kuropatnicki, Andrzej K. (tłumaczenie, wstęp, komentarze) (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
  Dzieło The Good Huswifes Handmaide for the Kitchin jest książką kucharską z końca XVI wieku. Jak wiele tego typu publikacji z owego okresu powstała poprzez zebranie przepisów kulinarnych z różnych wcześniejszych źródeł, ...
 • Wizja świata - wizja dziecka w przestrzeni podręczników do edukacji wczesnoszkolnej 

  Czaja-Chudyba, Iwona; Szkolak-Stępień, Anna; Pawlak, Bożena; Drwal, Beata; Janas, Maria; Myśliwiec, Katarzyna; Vaškevìč-Buś, Jovita; Zadęcka-Cekiera, Anna; Nawolska, Barbara; Żądło-Treder, Joanna; Paśko, Ingrid; Glanowska, Monika; Kosztyła, Bernadeta; Waligóra, Monika; Nęcka, Monika; Dworska-Kaczmarczyk, Urszula; Żmijewska, Ewa; Wojniak, Justyna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
  Szkolny obraz świata, kreowany w procesie nauczania i uczenia się, jest po części efektem zapisów zamieszczonych w dokumentach programowych i materiałach metodycznych, oddziałują na niego też niewątpliwie wszystkie ...
 • iEdukacja. Synergia nowych mediów i dydaktyki. Ewolucja - antynomie - konteksty 

  Potyrała, Katarzyna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
  Celem niniejszego opracowania jest ukazanie zmian w edukacji w kontekście rozwoju i możliwości technologii informacyjnej oraz konwergencji mediów edukacyjnych (przenikania się starych i nowych mediów ze swobodnym przepływem ...
 • Nauczyciele wczesnej edukacji wobec problemu diagnozowania specyficznych trudności w uczeniu się 

  Szkolak-Stępień, Anna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
  Praca składa się z dziewięciu rozdziałów. Pierwszy z nich poświęcony został historii badań nad dysleksją i dyskalkulią rozwojową. Przegląd dokonań światowych i krajowych doprowadził autorkę do spostrzeżenia, że ...
 • Rola osoby znaczącej w kształtowaniu obrazu siebie sieroty społecznej 

  Sznajder, Dominika (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
  Człowiek jest istotą społeczną i dlatego nie może rozwijać się bez kontaktu z innymi ludźmi. Jego przeżycia i rozwój zależą od oddziaływania innych osób. Powszechnie przyjmuje się, że to rodzina jest najlepszym ...
 • Współczesne tendencje w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością 

  Majewicz, Piotr; Mikrut, Adam; Dyduch, Ewa; Aondo-Akaa, Grażyna; Niemiec, Sylwia; Pająk, Katarzyna; Zielińska, Jolanta; Stosor, Alina; Glac, Izabela; Sikorski, Jacek (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021)
  Obecny stan wiedzy, badań i rozwiązań praktycznych w obszarze problematyki związanej z niepełnosprawnością jest jedynie fazą procesu rozwoju tej sfery nauki i praktyki rehabilitacji. Liczne uwarunkowania polityczne, s ...
 • Prasa w warsztacie badawczym historyka 

  Słaby, Agnieszka; Follprecht, Kamila; Sroka, Łukasz Tomasz; Meus, Konrad; Śleziak, Katarzyna; Röskau-Rydel, Isabel; Kawalla, Iwona; Trojański, Piotr; Majewski, Mariusz W.; Bednarowska, Aleksandra; Chłosta-Sikorska, Agnieszka (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
  Prasa bez wątpienia stanowi jedno z najwartościowszych źródeł wykorzystywanych w warsztacie badawczym historyka. Dla wielu reprezentantów środowisk historycznych pozostaje ona kluczowym skarbcem wiedzy o minionych czasach ...
 • Razem czy osobno? Współczesne mity, klisze i szablony edukacyjne 

  Głażewski, Michał; Dormus, Katarzyna; Włoch, Anna; Orzeł-Dereń, Kinga; Czaja-Chudyba, Iwona; Szkolak-Stępień, Anna; Janas, Maria; Kosek, Agnieszka; Litawa, Aleksandra; Nawolska, Barbara; Kowalska, Monika; Pęczkowski, Ryszard; Pawlak, Bożena; Wojniak, Justyna; Basista, Jadwiga; Błaszczak, Magdalena; Rappe, Anna; Muchacka, Bożena (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
 • Osoby niepełnosprawne w drodze do aktywności zawodowej 

  Sobocha, Ewelina; Kwitok, Agnieszka; Bombińska-Domżał, Anna; Zawidniak, Nina; Aondo-Akaa, Grażyna; Pająk, Katarzyna; Kobus-Ostrowska, Dorota; Oleszczak, Ewa; Gocał, Maria; Wolski, Andrzej; Dyduch, Ewa; Łaskawiec, Jagoda; Sikorski, Rafał W.; Żurowski, Marcin; Kasprzycki, Piotr; Pisarek, Arkadiusz; Rachel, Małgorzata; Stankiewicz, Przemysław; Śliwińska, Marta; Zdzieszek, Paulina; Dyląg-Rydzewska, Katarzyna; Szczypczyk, Marcin; Bałtowska-Jucha, Marzena; Šulovská, Monika; Pavlis, Peter; Fryszkiewicz, Marzena; Grzybek, Paweł; Łętocha, Monika; Tikhonov, Andrey (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
  Dorosłe życie dla każdego człowieka stanowi wyzwanie. Być dorosłym oznacza „zdobyć mądrość i umiejętności, pozwalające nam otrzymać to, co chcemy, w granicach nakładanych na nas przez rzeczywistość uszczuplonych sił, ...
 • Spotkanie z art brut 

  Lubińska-Kościółek, Elżbieta (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
  Niniejsza książka jest raczej próbą spojrzenia na pewne aspekty art brut z perspektywy pedagoga specjalnego i miłośnika sztuki zarazem, i rozważenie, jakie z wyłaniającego się obszaru znaczeń nadawanych art brut mogą ...
 • Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością wobec tradycji i innowacji. T. 4.1 

  Gunia, Grażyna; Ochman, Agnieszka; Trojańska, Małgorzata; Dormus, Katarzyna; Zaorska, Marzenna; Twardowski, Andrzej; Parys, Katarzyna; Czyż, Anna; Dyduch, Ewa; Szymajda, Agnieszka; Gołąbek-Jonak, Patrycja; Bora, Anna; Biesiadecka, Magdalena; Mihilewicz, Stanisław; Żuchowska-Skiba, Dorota; Baraniewicz, Danuta; Brudniak, Monika; Buczek, Agnieszka; Sikorski, Jacek; Masłowska, Monika; Michalczyk, Anna; Wolska, Danuta; Superson, Barbara; Pasteczka, Magdalena; Bidziński, Karol; Olszewski, Sławomir; Kościółek, Maria (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
  Niniejszy – czwarty tom cyklicznego opracowania: Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością, stanowi kontynuację formuły teoretyczno-empirycznych poszukiwań odpowiedzi na ...
 • Programowanie języka w terapii logopedycznej na przykładzie rozwoju języka dzieci niesłyszących 

  Orłowska-Popek, Zdzisława (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
  Kilkanaście ostatnich lat to czas bardzo dynamicznych zmian zarówno w diagnostyce, jak i terapii dzieci z uszkodzeniami słuchu. Istniejący w Polsce od 2002 roku program powszechnych przesiewowych badań słuchu, ...
 • Między rymem a Muzą 

  Budrewicz, Tadeusz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
  Formuła „między rymem a Muzą” ma określić stan wiersza polskiego w okresie od powstania styczniowego po I wojnę światową. Dziesiątki tysięcy utworów wierszowanych, które w tym okresie drukowano w prasie i tomikach ...

View more