Now showing items 1-20 of 354

  • Akademicki Związek Sportowy w Krakowie. Cz. 1, 1909-1945 

   Michalski, Czesław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2012)
   Pomimo doniosłej roli, jaką odegrał Akademicki Związek Sportowy w Krakowie dla rozwoju polskiej i krakowskiej kultury fizycznej, ruchu studenckiego i szkolnictwa wyższego, nie doczekał się pełnego opracowania. Stąd w ...
  • Akademicki Związek Sportowy w Krakowie. Cz. 2, 1945-2009 

   Michalski, Czesław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2012)
  • Aksjologiczne orientacje wychowania 

   Adamczyk, Dariusz; Kaleta-Witusiak, Małgorzata (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021)
   Celem niniejszej książki jest analiza zagadnienia wartości, zwłaszcza moralnych, podstaw wartości, a także ukazanie ich w perspektywie wychowania. Wartości moralne w wychowaniu stanowią główny nurt podjętej analizy. ...
  • Aktywizacja ucznia z niepełnosprawnością w różnych obszarach jego edukacji 

   Lubińska-Kościółek, Elżbieta; Oleńska-Pawlak, Teresa; Bombińska-Domżał, Anna; Wyczesany, Janina; Majewicz, Piotr; Buczek, Agnieszka; Wójcik, Anna; Dyduch, Ewa; Mikrut, Adam (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2012)
   Publikacja, którą oddajemy w Państwa ręce, została opracowana przez pracowników Katedry Dydaktyki Specjalnej i Psychoedukacji Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jej głównym celem jest ...
  • Aktywność poznawcza i działaniowa dzieci w badaniach pedagogicznych 

   Ryk, Andrzej; Kosová, Beata; Głażewski, Michał; Kasáčová, Bronislava; Rostańska, Eugenia; Doušková, Alena; Grzywniak, Celestyna; Porubský, Štefan; Bilewicz-Kuźnia, Barbara; Pirozhenko, Tamara; Chartman, Ołena; Kostrub, Dušan; Tománková, Martina; Wojniak, Justyna; Babič, Nada; Grochowalska, Magdalena; Rengel, Katarina; Górecka-Mostowicz, Barbara; Smółka, Lucyna; Gavrish, Natalia; Sushchenko, Olga; Budniak, Alina; Trnka, Marián; Chowaniak, Jolanta; Rogozińska, Katarzyna; Ziarko, Andrzej; Czaja-Chudyba, Iwona; Cebulak, Andrzej; Šebeňová, Iveta; Parczewska, Teresa; Paśko, Ingrid; Šebeň, Vladimír; Kraszewski, Krzysztof; Nowak, Zbigniew; Nawolska, Barbara; Żądło, Joanna; Jacewicz, Agata; Pawlak, Bożena; Myśliwiec, Katarzyna; Stawecka, Anna; Weiner, Agnieszka; Ławrowska, Romualda; Kosek, Agnieszka; Severini, Eva; Reczek-Zymróz, Łucja; Maňourová, Zuzana; Vaškevič-Buś, Jovita; Vykoukalová, Věra; Valášková, Miriam; Glanowska, Monika; Šimik, Ondřej; Solińska, Urszula; Konderak, Tatiana; Malik, Magdalena; Dworska, Urszula; Miernik, Agnieszka; Zadęcka-Cekiera, Anna; Redlarska, Zofia; Jakubowska, Emilia; Biskup, Barbara; Partová, Edita; Kozera-Mikuła, Patrycja (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2016)
   Wiązanie poznania z działaniem jest od dawna przedmiotem zainteresowań przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Ma to szczególne znaczenie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Integracja oddziaływań pedagogicznych ...
  • Atlas of xerothermic weevils (Coleoptera Curculionoidea). Distribution in Poland 

   Mazur, Mieczysław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
   The atlas includes 116 species of weevil, whose ranges have been presented in analytical maps. Both the distribution of localities and the author’s views on the migration of species can be read from these. The interpretation ...
  • Bendiocarb. Pesticide exposure and toxicity in animals 

   Petrovová, Eva; Stawarz, Robert; Greń, Agnieszka (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
   Pesticides represent the significant environmental contaminants, but often we cannot avoid their use in agriculture for plant protection and health of people and animals from diseases spread by vectors. Their extensive ...
  • Bezołowiowe tytaniany ferroelektryczne 

   Suchanicz, Jan (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2016)
   W monografii przedstawiono podstawowe informacje dotyczące polaryzacji dielektryków, efektów: elektrostrykcyjnego, piezoelektrycznego, piroelektrycznego oraz ferroelektrycznego, w tym właściwości ferroelektryka klasycznego, ...
  • Bezpieczeństwo RP : historia, ekonomia, polityka : studia z zakresu bezpieczeństwa państwa 

   Chrobaczyńska-Plucińska, Edyta; Pach, Janina; Kłaczyński, Robert; Nycz, Grzegorz; Piątek, Jarosław; Żebrowski, Andrzej; Bijak, Krzysztof; Habigier-Pipska, Grażyna; Kosielińska-Grabowska, Urszula; Kozera, Andrzej; Sułowski, Piotr (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
  • Bezpieczeństwo RP. Wczoraj i dziś. Studia z zakresu bezpieczeństwa państwa 

   Śliwa, Michał; Żebrowski, Andrzej; Kłaczyński, Robert (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2014)
  • Bezpieczeństwo w nowych czasach 

   Antoń, Paulina; Bereźnicka, Małgorzata; Ciempka, Martyna; Domagała, Paweł Konrad; Kopeć, Rafał; Krzeczek, Monika; Łubiński, Piotr; Ostojski, Jan; Piórecka, Magdalena; Schmidt, Paweł; Sujka, Dominika; Trochowska, Katarzyna; Wywiał, Przemysław; Zychowicz, Patrycja; Żebrowski, Andrzej (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2016)
   Na początku trzeciego tysiąclecia możemy zauważyć, że współczesna rzeczywistość jest niezwykle dynamiczna i złożona, wielu teoretyków dodaje: nieprzewidywalna, twierdząc, że świat pędzi ku „wielkiej niewiadomej”. Zmieniająca ...
  • Bieda jako polski koncept językowo-kulturowy 

   Młynarczyk, Ewa (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021)
   The author of the monograph makes an attempt at describing the concept BIEDA (poverty), broadly understood as a complex of notions denoting various aspects of material status. The work belongs to cultural linguistics, ...
  • Bodies out of Rule. Transversal readings in canadian literature and film 

   Sikora, Tomasz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2014)
   Niniejsza książka, której tytuł można przetłumaczyć jako Ciała bezrządne: tranwersalne odczytania wybranych opowiadań i filmów kanadyjskich, ma dwojaki charakter. Z jednej strony jest spojrzeniem na kwestię (problematycznej) ...
  • Boom i McOndo. Wokół nowej prozy hispanoamerykańskiej 

   Sarna, Marcin (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
   The aim of this book is to provide a contextual look at the new narrative in Spanish written in Latin America during the second half of the twentieth century. Hence its title: “Boom and McOndo. Around the new Hispano- American ...
  • Charakterystyka mikrostruktury i właściwości zgrzein FSW wybranych stopów aluminium 

   Mroczka, Krzysztof (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2014)
   W niniejszym opracowaniu przedstawiono rezultaty eksperymentów zgrzewania oraz wyniki badań zgrzein płyt siluminu podeutektycznego AlSi9Mg (odlanych grawitacyjnie) i blach wykonanych ze stopów aluminium 2017A oraz 6082. ...
  • Chorologia ryjkowców z podrodziny Entiminae (Coleoptera Curculionidae bez Otiorhynchini) w Polsce 

   Mazur, Mieczysław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
   The paper discusses the distribution of 152 species of weevils of the subfamily Entiminae (excluding the tribe Otiorhynchini), which have so far been reported from Poland. Among studied weevils 135 species have been ...
  • Chosen Topics of Supporting Persons with a Disability. vol. 2 

   Baran, Jolanta; Baraniewicz, Danuta; Ochman, Agnieszka (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2014)
   Part one of this book consists of five chapters presenting examples of good and bad phenomena which occur during the education period at schools or universities and which support the development of appropriate principles and ...
  • Chosen topics of supporting persons with a disability. vol. 3 

   Konieczna, Iwona; Łaba-Hornecka, Agnieszka; Majewicz, Piotr; Malik, Natalia; Winczura, Barbara; Trojańska, Małgorzata; Duczmalewska, Anna; Bizova, Nad’a; Brzdęk, Ewa; Zielińska, Jolanta; Kulinowski, Wojciech; Galkienė, Alvyra; Gołąbek-Jonak, Patrycja; Lechta, Viktor; Zamkowska, Anna; Żuchowska-Skiba, Dorota (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
   Submitted to the reader as the next, third volume of the series of studies “Chosen Topics of Supporting Persons with a Disability”, this book is provided with a subtitle: Towards Tradition and Innovation. It is because ...
  • Chór amatorski jako forma edukacji kulturalnej dorosłych : na przykładzie krakowskich zespołów chóralnych 

   Litawa, Aleksandra (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2016)
   O współczesnych chórach nieprofesjonalnych skupiających ludzi dorosłych wiadomo niewiele. Brakuje prac empirycznych dotyczących funkcjonowania amatorskich zespołów śpiewaczych jako formy wychowania estetycznego ...
  • Compiègne 1940 : klęska Francji w recepcji i postawach społeczeństwa polskiego 

   Chrobaczyński, Jacek (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2010)