Now showing items 1-1 of 1

    • Kraszewski, Orzeszkowa, Sienkiewicz : studia i szkice 

      Bursztyńska, Halina (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1998)
      Niniejszy tom zawiera rozprawy i szkice, z których większość jest rezultatem badań z lat 1985-1997 nad twórczością Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz Elizy Orzeszkowej. Część z nich została opublikowana w pracach ...