Now showing items 1-1 of 1

    • Etap denudacyjny w polskich Karpatach fliszowych 

      Malarz, Roman (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1992)
      Polskie Karpaty fliszowe należą do najlepiej rozpoznanych i opracowanych łańcuchów górskich. W geologicznej historii tych gór wydziela się trzy etapy: geosynklinalny, orogeniczny i denudacyjny (Ney 1976). Etapy te trwające ...