Now showing items 1-1 of 1

    • "Krakowska szkoła dydaktyki matematyki" 

      Nowecki, Bogdan Jan (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1984)
      W ocenie dorobku naukowego prof. dr Anny Zofii Krygowskiej, dokonanej przez wybitnego matematyka i dydaktyka matematyki, profesora Uniwersytetu w Utrechcie, Hansa Freudenthala czytamy: "Wśród wielu osób prowadzących ...