Now showing items 1-1 of 1

    • Składanie pieśni : z dziejów edytorstwa twórczości Cypriana Norwida 

      Buś, Marek (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1997)
      Prezentacja „dziejów edytorskich” Norwida w okresie międzywojennym miała na celu przede wszystkim ustalenie pewnych podstawowych stanów rzeczy, w powszechnym odbiorze wielorako zmistyfikowanych. Chodziło między innymi o ...