Now showing items 1-1 of 1

    • Warunki hydrogeologiczne województwa tarnowskiego 

      Lach, Jan; Michalik, Andrzej; Pulit, Franciszek (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1981)
      Utworzone w roku 1975 województwo tarnowskie o powierzchni 4151 km2 przystąpiło niebawem do rozwiązywania nabrzmiałych od lat problemów gospodarki wodnej. Zaniedbania dotyczyły głównie melioracji, czystości wód ...